[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Hver måned skal 2/I/LG lave eftersyn på sine Piranhaer. Et eftersyn. der tager tre til fire dage, hvis man ikke bliver forstyrret.

Tekst og fotos: Presseofficer Thomas H. Reimann

For sergent Bjerre, der er sektionsfører for i 2/I, med ansvar for eftersyn og dermed mekanikerne i kompagniet, var det vigtigt at få samlet Piranhaerne med vognkommandør, kører og skytte, et afsides sted for at lave 1-4 eftersyn.


Sektionsfører Bjerre fortæller om eftersynet.

”Ved at komme lidt væk Garderkasernen, så får vi mere ro til at nørde med bilerne” forklarer sergent Bjerre og fortsætter ”og samtidig kan mine mekanikere give viden til både erfarne eller uerfarne besætningsmedlemmer om bilernes virke og små skavanker. Alt sammen i ro uden forstyrrelse af andre opgaver.”
Derfor havde sergent Bjerre samlet alle kompagniets køretøjer på Sandholm, hvor eftersynet blev foretaget.


Besætningsmedlemmer er samlet og der gives samlet informationer om køretøjerne.

Og under dagens arbejde var det tydeligt at se, at de erfarne besætninger kunne rådgive og vejlede de uerfarne, men også selv få støtte fra mekanikerne, som netop kan gå dybere ind i køretøjets opbygning og dermed give nogle årsagssammenhænge i forbindelse med fejlsøgning.
”Vi giver dem mulighed for at klare det hele selv, men vi er hele tiden klar til at komme og hjælpe, hvis det skulle være nødvendigt” fortæller sergent Bjerre.


Motoren på en Piranha efterses.

Samtidig kunne sergent Bjerres mekanikere tage nogle af besætningsmedlemmerne med til at værksted og se til en Piranha, som var igennem et større eftersyn og dermed skabe et helhedsbillede af køretøjet for at opnå en forståelse for det komplicerede køretøj.

”Piranhaen er et komplekst køretøj, som skal kunne holde til at blive kørt hårdt og i alt slags terræn. Og det slider i den grad på dem, derfor er eftersynene vigtige og skal udføres hver måned” slutter sergent Bjerre af med at sige.