[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I løbet af tjenesten som garder, ligges der mange timer i gejling af vagtasken. Mange gange kan det ske, at arbejdet med gejlingen af tasken ødelægges grundet arbejdsstillingen.

Tekst: Thomas H. Reimann, presseofficer

Derfor satte formanden for Sønderjysk Garderforening, Christian Lund sig for, at finde en løsning som kunne forbedre arbejdet samt sikre, at vagttaskernes gejling ikke ødelægges.

Den 14. februar kunne Sønderjysk Garderforening overrække 600 stk. stativer til chefen for Den Kongelige Livgarde, Mads Rahbek.


Oberst Mads Rahbek modtager et eksemplar af vagttaskestativet fra idémanden og formand for Sønderjydsk Garderforening, Christian Lund.

De første gardere til at modtage stativerne var hold DEC17, som netop var roteret ind på Livgardens Kaserne. Donationen på 600 stativer fordeles med 300 til henholdsvis Vagtkompagniet og III/LG.


Gardere fra hold DEC17 modtager som de første de nye stativer til vagttaskerne.

Udover at blive brugt til sætte vagttaske på, når den skal gejles, så kan stativet bruges til opbevaring af vagttaskerne på stuen eller i skabene.
III/LG vil udlevere deres til hold APR18, når de skal i gang med vagtuddannelsen.


Stativerne er i brug og er godt modtaget af garderne.