[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I dag var Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på tjenestestedsbesøg på Garderkasernen i Høvelte.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Her ville ministeren gerne vide mere om Livgardens opgaver samt materiel.
Derfor var programmet også tilrettelagt således, at ministeren fik set både stående styrke samt mødte de værnepligtige soldater.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen får forevist Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

Ved Livgardens stående styrke, I/LG, blev ministeren sat ind i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, som enheden tester for Hærstaben.

Efterfølgende gik turen ned til III/LG, som er ansvarlig for uddannelsen af værnepligtige inden de overgår til vagttjenesten ved Vagtkompagniet.


Ministeren overværer en førstehjælpslektion og får mere at vide om førstehjælpsuddannelsen.

Ministeren fik også mulighed for at se en belægningsstue, hvor det samtidig var muligt at tale med enkelte rekrutter og høre om deres syn på tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.


Forsvarsministeren blandt værnepligtige på en belægningsstue.

Sidste punkt for besøget ved Livgarden var en orientering til alt personel på Garderkasernen. Efter ministerens tale, var det muligt at stille spørgsmål til ministeren.


Forsvarsministeren taler til ansatte på Garderkasernen.