[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

50.000 kroner til Livgardens Veteranarbejde.

En ny rekord for antallet af marchgængere betød, at Gardermarch kunne overrække kr. 50.000,- til Den Kongelige Livgardes Veteranarbejde.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Efter de over 1.200 deltagere havde indskrevet sig og stillet sig klar på Frederik d. III's Plads på Garderkasernen, kunne Jens Crone fra De Danske Garderforeninger og Michael Klitvad fra Gardernetværk, organisationerne bag Gardermarch, overrække en check på kr. 50.000 til oberstløjtnant Lars Nygaard, der modtog den på vegne af Den Kongelige Livgarde.


Oberstløjtnant Lars Nygaard, i midten, har netop modtaget checken på kr. 50.000,- fra organisationerne bag Gardermarch; Jens Crone fra De Danske Garderforeninger (til venstre) og Michael Klitvad fra Gardernetværk (til højre).

Med hjælp fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps samt de ca. 300 værnepligtige fra III/LG, begav Gardermarch sig ud på de tre forskellige ruter samlet gennem Garderkasernen i Høvelte.


De mange civile marchgængere som i starten gik lige efter de værnepligtige og tambourkorpset.

Ved viadukten under Kongevejen skilte marchgængerne fra 8 km ruten sig ud fra resten og herefter var det tid til at nyde naturen og øvelsesterrænet.


En samling af danske og udenlandske marchgængere kommer tilbage til Garderkasernen efter 30 km march.

Den Kongelige Livgarde vil gerne takke for den store deltagelse, som giver os muligheden for at hjælpe veteraner i nød, når der er brug for det. Det har bidraget fra Gardermarch 2018 hjulpet til med.

Se flere billeder fra Gardermarch her:
https://www.facebook.com/34429833175/photos/