[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Igen i år afholder Den Kongelige Livgarde en guidet vandretur i øvelsesterrænet for alle interesserede borgere i lokalområdet.

af presseofficer Thomas H. Reimann

Vandreturen gennemføres søndag den 26. august kl. 11.00, hvor seniorsergent Henrik Munck, der er ansvarlig for øvelsesterrænet, vil vise rundt i noget af den fantastiske natur, som findes i terrænet.

"Vi starter turen med at gå ind på Garderkasernen og mindemonumentet for faldne gardere, hvorefter vi vil kommer forbi det store garagebyggeri, som lige nu pågår på kasernen, forklarer seniorsergent Henrik Munck og fortsætter: "Herefter går vi ud i terrænet og kommer forbi Drabæk Mose og Høvelte Fredsskov, inden vi går ned og ser op det færdige resultat af støjdæmpningen på Sjælsø Skydebanen, inden vi vender hjem til Garderkasernen".


Seniorsergent Henrik Munck fortæller de fremmødte om naturpleje i øvelsesterrænet.

Ud over Henrik Munck, vil chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst og kammerherre Mads Rahbek samt Allerøds borgmester Karsten Längerich deltage i vandreturen.

"Én af fordelene ved at være en garnisonskommune og huse Livgarden er, at vi helt naturligt får bevaret store naturområder. Grundet vores gode samarbejde med Livgarden, har vi samtidig mulighed for at tilbyde de her vandringer i områder, som normalt ikke er åbne for offentligheden. Jeg håber at se manger borgere til vandringen", udtaler borgmester Karsten Längerich.

Vandreturen vil være ca. 4,5 km lang og er planlagt således, at det er muligt at have en barnevogn med. Det anbefales at tage fornuftigt fodtøj på i forhold til vejrliget.
Mødetid og -sted:
Søndag den 26. august, kl. 11.00 ved hovedvagten på Garderkasernen, Høveltevej 111, Birkerød.

Evt. spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til kaptajn Thomas H. Reimann på mail: lg-gse10@mil.dk