[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Tirsdag den 10. oktober kunne 8.b fra Kratbjergskolen, afdeling Ravnsholt, møde ind på Garderkasernen i Høvelte til en anderledes skoledag.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Klassen skulle teste et nyt samarbejde mellem skolerne i Allerød Kommune og Den Kongelige Livgarde.

- Skolen i virkeligheden er en del af den seneste skolereform og giver skolerne mulighed for at komme ud fra klasseværelserne og se, hvordan tingene ser ud på en arbejdsplads, fortæller oberst Mads Rahbek om besøget.


Under kyndig vejledning, trænes der eksercits på en af posterne i en lille opgavemarch.

- Vi har lavet et program, hvor eleverne får mere at vide om forsvaret, Den Kongelige Livgarde som en slags samfundsfag/historietime. Herefter kommer de rundt på kasernen og prøver nogle ting og høre om arbejdspladsen, før vi slutter af med en samarbejdsøvelse lige efter frokost, forklarer kaptajn Thomas H. Reimann, der er ansvarlig for Livgardens del af programmet.
- Undervejs er det meningen, at eleverne får nogle opgaver, som de skal løse ud fra den viden, de får på de enkelte poster, forklarer Thomas H. Reimann, således at der også kommer et fagligt indhold på dagen.


En mekaniker fra I/LG fortæller eleverne om arbejdet med en IKK samt om hans valg af arbejde i militæret contra mulighederne i det civile.

Efter frokosten skulle eleverne igennem en samarbejdsøvelse.
Her havde III/LG lavet en øvelse, hvor eleverne skulle lære om præcis og direkte kommunikation for at gennemføre opgaven.


Holdføreren med den tegning i hånden, som hun via flere "mellemstationer" skal kommunikere ned til en tegner 100 m væk, der skal lave en tro kopi af tegningen.

Samarbejdsøvelsen gav store udfordringer for eleverne, men lederen af øvelsen kunne berolige dem med, at selv voksne havde meget svært ved at løse den. Det vigtigste var at man er klar til at samarbejde om at løse en fælles opgave og byde ind med det man kan.

- Dagen skal nu evalueres og herefter justeres, så vi opnår et program, der aktiverer eleverne, men også giver dem læring samt et lille indblik i jobbet som soldat, forklarer Thomas H. Reimann.

Evalueringen baserer sig på elever og læreres tilbagemelding samt egne erfaringer og skulle gerne ende med, at Den Kongelige Livgarde kan byde 4-6 andre skoleklasser velkommen til Garderkasernen i Høvelte i 2019.