[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

En borger på Amalienborg Slotsplads bliver pludselig nærgående og virker truende på vagten, hvorfor Post For Gevær tilkalder vagtstyrken til at imødegå en optrapning af situationen.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det kunne være virkelighed, men er bare et moment i den øvelse, som værnepligtshold December 17 var igennem i dag.

Formålet med øvelsen, den såkaldte certificeringsøvelse, er at finde frem til om uddannelsen de første fire måneder har nået målet, så Garderne er klar til at komme ind i Vagtkompagniet og overtage fra hold August 17.

Derfor skal garderne igennem en handlebane med flere stationer, hvor alle mulige tænkelige hændelser, skal tvinge et reaktionsmønster frem hos garderne.


Den tilkaldte vagtstyrke for pacificeret uromageren efter et kort håndgemæng.

Det er gardere fra Vagtkompagniet, der spiller momenter og dermed også kommer med erfaring fra egne oplevelser på deres vagter.
Det giver en større realisme i momenterne.

Efter hvert moment samles Garderne og modtager en tilbagemelding på deres indsats. Tilbagemeldingen foretages af officerer og befalingsmænd fra Vagtkompagniet. Dette bakkes endvidere op med tilbagemeldingerne fra momenterne, som har opnået erfaring fra deres tjeneste ved de kongelige slotte og palæer.


De kommende vagtgående gardere modtager tilbagemelding efter deres indsats.

Efter alle momenterne er overstået, samles officerer og befalingsmænd og vurderer holdets indsats. Der kan være enkelte områder, som kræver vedligeholdende uddannelse, når de ankommer til Vagtkompagniet, hvorfor Vagtkompagniet nu kan planlægge denne uddannelse.

Tilbage udestår kun Vagtinspektionen, som omhandler det ceremonielle og kontrol af uniform samt vagttasker, sabel og støvler m.m.


En person er trængt ind på de private områder ved et kongeligt slot og vagten har sendt en patrulje ud for at finde personen.