[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Mandag den 26. november bød på andet en vagtinspektion og fanefremstilling hos uddannelsesbataljonen.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Først skulle Uddannelsesbataljonen, III/LG, skifte chef, idet oberstløjtnant Lars Nygaard skal være Chief of Staff ved 2. Brigade.


Oberstløjtnant Lars Nygaard for sidste gang foran sin bataljon i virket som chef.

Han blev afløst af oberstløjtnant Torben Egidiussen, der kommer fra en stilling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.


Oberstløjtnant Torben Egidiussen foran sin nye enhed III/LG.

Den Kongelige Livgarde ønsker begge tillykke med deres nye jobs.


Som følge af forsvarsforliget, skal Den Kongelige Livgarde lukke en bataljon. Derfor skifter Uddannelsesbataljonen navn fra III/LG til II/LG, idet den gamle kadrebataljon er blevet overført til I/LG.

Derfor skulle III/LG fane dækkes til og føres i kvarter før end enheden kunne overtage fanen for II/LG

Fanen for III/LG tildækkes og føres til kvarter for sidste gang.


Fanefremstilling for den nye fane for II/LG.

Herefter blev fanen for II/LG ført frem og hele enhedens personel blev fremstillet for fanen. Herefter hedder uddannelsesbataljonen II/LG, mens III/LG er stillet i bero for nuværende.