[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I dag blev Lars Risdahl udnævnt til Regimentschefsergent efter endt uddannelse.

af presseofficer Thomas H. Reimann

Under et møde for kommandobefalingsmænd i Blå Roste, der blev afholdt på Fredensborg Slot, kunne oberst Mads Rahbek afbryde mødet for at udnævne Lars Risdahl til Regimentschefsergent.


Fra venstre Hærchefsergent Henning Bæk, oberst Mads Rahbek samt Regimentschefsergent Lars Risdahl.

Den Kongelige Livgarde ønsker tillykke med udnævnelsen og ser frem til videreførelsen af det gode samarbejde.

FAKTA:
Funktionen Myndighedsbefalingsmand ved Den Kongelige Livgarde ændrer navn til Regimentsbefalingsmand (RBM) og fremadrettet anvendes titlen Regimentschefsergent (RCSG). En ændring som fremadrettet iværksættes i Hæren gældende fra Hærbefalingsmanden og til bataljonsbefalingsmanden.