[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Forud for den vagtgående tjeneste, skal garderne vise, at de har forståelse for den operative del af vagttjenesten samt den ceremonielle del.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer.

Mandag morgen var det tid til at kontrollere om de kommende vagtgående gardere har forståelse for alt omkring det ceremonielle ved tjenesten, inklusiv uniformer, støvler, vagttasker, sabler m.m.


Oberst Mads Rahbek kontrollerer vagttasker og sabler under vagtinspektionen.

Efter kontrollen af uniformer, skulle garderne igennem flere kontrolinstanser vedrørende den kommende ceremonielle tjeneste. De skulle vise, at de havde styr på postafløsning, march,samt vagtafløsning.
Angående vagtafløsningen blev alle uddannelsesvagthold kontrolleret ved en gennemførelse af en kongevagt på Frederik den III's plads.


Gennemførelse af en kongevagt, hvor frontmarchen er stoppet og faneløjtnanten er på vej for at hente fanen.

Det er Vagtkompagniets befalingsmænd og officerer, der foretager kontrollen på dagen i samarbejde med uddannelsesbataljonen III/LG.
Når alt er kontrolleret, samlet alle befalingsmænd og officerer og kortlægger, hvor der er mangler.

På den måde kan III/LG forberede sig til næste værnepligtshold og justere på uddannelsen mens Vagtkompagniet får klarlagt, hvad de skal øve med garderne, når de kommer ind til Livgardens Kaserne og skal i gang med vagttjenesten.


De kommende vagtgående gardere fremstilles for Den Kongelige Livgardes fane.

Efter den bestående vagtinspektion, talte oberst Mads Rahbek til hold August 2018, der nu har vagten:
- Den Kongelige Livgarde står vagt om Majestæten og den kongelige familie, og det betyder, at vi stiller os mellem truslen og kongefamilien, understregede oberst Mads Rahbek i talen.

Ved den efterfølgende fanefremstilling talte oberst Mads Rahbek om traditionen omkring fanen på slagmarken:
- Hvis fanebæreren fik hugget den ene hånd af, så fatter han fanen med den anden hånd. Hvis fanebæreren mister denne hånd, tager han fanen mellem tænderne. Hvis fanebæreren hugges ned, så overtager en anden kriger fanen! Forsvinder fanen fra slagmarken, anses enheden for slået!

- Den Kongelige Livgarde har værnet om den kongelige familie i 360 år. De næste fire måneder er det jer, der har vagten, sagde oberst Mads Rahbek i sin afslutning.