[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Mindestenen på Garderkasernen i Høvelte er rejst til minde om de gardere, der er faldet under international operation siden 1948.

Mindestenen blev indviet af H.M. Dronningen og af H.K. Kronprinsen i 2009.

Mindestenen, der er fremstillet i bornholmsk granit, er formgivet af billedhugger Bjørn Nørgaard. I tilknytning til mindestenen findes to mindevægge med navne på de gardere, der er blevet såret - samt har fået tildelt medaljer for særlig fortjenstfuld indsats - under internationale operationer.