[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

På Den Kongelige Livgardes Årsdagsparade, kunne oberst Mads Rahbek overraske oversergent Young ved at geledudnævne ham til seniorsergent.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det var en synligt overrasket oversergent Young, der blev udnævnt til seniorsergent på Livgardens Årsdag.

Oversergent Young har gennem det seneste halve år været bataljonsbefalingsmand for II. Livgardebataljon, hvor han er højt respekteret for sit faglige niveau, hans store erfaring og sin formidling af budskaber, hvad enten det er faglige, værdimæssige eller holdninger.


Men før udnævnelsen kunne oberst Mads Rahbek meddele, at oversergent Young er blevet ansat som tjenestemand.

Oversergent Young formår også at sætte sig i andres sted og dermed opnår han en forståelse for problemområder på de enkelte niveauer. Og den forståelse bruger han til at forbedre eller udvikle disse områder.

Forud for sin tjeneste ved Livgarden har oversergent Young gjort tjeneste i Royal Marines Commando i 24,5 år, hvilket inkluderede 13 udsendelser af forskellig varighed.


Oversergent Young fik Forsvarets Medalje for sin udsendelse som rådgiver i Ukraine.

Oversergent Young besidder en fantastisk drivkraft i forhold til at højne den sociale sammenhængskraft i såvel kompagni som regiment.

Det er alle disse gode egenskaber, der nu har gjort det muligt for Den Kongelige Livgarde at udnævne Young til seniorsergent og samtidig gøre ham til tjenestemand.

Stort tillykke til seniorsergent Young med graden og ansættelsen som tjenestemand.