[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

I sidste uge var konstabelelever fra 2. deling 4/I/LG på deres første længere øvelse, hvor alt det indlærte stof fra de første måneders uddannelse skulle testes.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer.

Formålet med øvelsen er at kontrollere, at konstabeleleverne har fået en forståelse for det indlærte stof. Derfor var øvelsen holdt på delingsniveau, så konstabeleleverne kunne vise deres faglighed undervejs.
Hver gruppe var tildelt en observatør, der kunne observere elevernes og gruppens ageren under forskellige forhold.


En gruppe rykker frem over åbent terræn under støtte af to andre grupper.

Når der var pauser i øvelsen kunne observatørerne give grupperne feed back, så kompagniets ledelse sikrer sig, at der sker en eventuel genopfriskning af indlært teori og eleverne dermed udvikler deres færdigheder i felten.

Samtidig havde kompagniets ledelse mulighed for at vurdere ledelsen af delingen, når delingen havde opgaver. Herunder føring i kamp og koordination under kampen.


Kompagnichefen har samlet delingsføreren og gruppeførerne til feedback under et ophold i handlebanen.

Billederne er taget under sidste dag på øvelsen, hvor konstabeleleverne skulle gennem en handlebane på delingsniveau. På handlebanen var fokus på forhold ved føling samt angreb og storm på forskellige mål.

Se video fra øvelsen via link herunder (åbner nyt vindue):
https://youtu.be/yniMunRk_Us