[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Den Kongelige Livgarde har længe ønsket at ære de soldater, som har ydet det ultimative offer i forbindelse med Livgardens indsats i nyere tid.

Herunder kan du læse oberst Mads Rahbeks brev til de pårørende om begrundelsen for Livgardens ønske.

Kære modtagere

Jeg vil med dette brev gerne orientere jer pårørende om vores seneste tiltag for at bevare mindet om vores faldne soldater. 

Projektet begyndte med vores ønske om, at billederne af de faldne soldater skulle hænges op på kasernen. Billederne skulle placeres på kasernen, så alle tjenestegørende kunne se dem, både værnepligtige og de professionelle soldater. Billederne skulle vise navne, dato for dødsfald og missionen. Desuden blev vi enige om, at historien om den enkelte soldat også skulle være tilgængelig.

Udover at gøre opmærksom på soldaternes historie ønskede vi også at gøre disse historier tilgængelige døgnet rundt og ikke kun på kasernens fællesarealer.
 
Vi besluttede derfor at udbygge Livgardens hjemmeside på internettet med en mindeside;

”Æret være deres minde”

På siden er der foto og navn, med link til soldatens egen side.
For hver soldat er der beskrevet:
- Årsag til dødsfaldet.
- Officielle mindeord.
- Tjenesteforløb.
- Kirkegård for gravstedets placering.

En QR kode til soldatens mindeside er derfor tilføjet på billederne af soldaten, der hvor disse billeder er hængt op. Nederst i dette brev kan I finde QR koden til hjemmesiden.

Det er utroligt vigtigt for os at holde de faldne soldaters navne og historier levende hos de kommende gardere og det faste personel i deres gamle kompagnier. De faldne soldater er en del af vores historie og de er en del af vores identitet som regiment.

Til orientering får Den Kongelige Livgarde pr. 1. juli en ny kontaktofficer, kaptajn Theis Kokfelt. Theis har været udsendt flere gange blandt andet med Livgarden, og han tiltræder stillingen som afløser for kaptajn Lisa Bjerre.

Såfremt I skulle have ønske om at besøge Garderkasernen for at se billederne og besøge mindestenen på kasernen, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte Theis eller jeres tilknyttede kontaktofficer, som vil hjælpe jer med det praktiske.

Med venlig hilsen,

Mads Rahbek 


Oberst Mads Rahbek foran et af billederne på gangen ved II/LG, hvor de værnepligtige gør tjeneste.

Kontaktofficer:
Kaptajn Theis Kokfelt: LG-G-LE03@MIL.DK

Link til mindesiden:
Mindesiden