[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Per 1. april 2019 er seniorsergent Henrik Madsen ansat i stillingen som bataljonsbefalingsmand ved I/Den Kongelige Livgarde.


Fra venstre ses I/LG første bataljonsbefalingsmand, seniorsergent Henrik Madsen sammen med chefen for I/LG, oberstløjtnant Henrik Hvilsom.

Seniorsergent Henrik Madsens opgave bliver at drage omsorg for og udvikle befalingsmandskorpset i I/LG og dermed støtte chefen for I/LG, oberstløjtnant Henrik Hvilsom, med udviklingen af den samlede bataljon.

Tillykke med stillingen.