[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Den 7. januar var alt tjenestegørende personel til Nytårsparole på Garderkasernen i Høvelte.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det var en glad oberst Mads Rahbek, der kunne ønske alle et godt nytår og derefter give en kort opsummering på året 2018 og se ind i 2019.

- 2018 skabte, som følge af det indgåede forsvarsforlig, ét administrativt fællesskab, som skal ensarte administrationen for regimentet. Men der vil opstå fejl i den proces, dog er jeg sikker på, at administrationselementet nok skal klare opgaverne og dermed lette administrationsbyrden i enhederne over tid, fortalte Mads Rahbek.


Oberst Mads Rahbek taler til de ansatte ved Den Kongelige Livgarde.

I sin tale kom chefen for Den Kongelige Livgarde ind på de udfordringer, der i 2018 havde været i regimentet, men var meget fortrøstningsfuld for fremtiden.

- 2019 byder på deltagelse i Operation Gefion, der er særlig støtte til Politiet; en udsendelse af 2/I/LG til Operation Inherent Resolve; indkaldelse af 100 flere værnepligtige på hold August 2019, som ved overgangen til Vagtkompagniet i december 2019, skal opstille 4. vaghold til eventuelle beredskabsopgaver for Politiet i København, så vi får et travlt 2019, forklarede Mads Rahbek.

I sin tale bad oberst Mads Rahbek alle i salen om at rejse sig, da han læste navnene op på alle Livgardens faldne siden 1940 for at ære deres minde.


Livgardens Musikkorps spillede fire numre efter oberstens tale.

Som traditionen byder det, blev nytårsparolen afsluttet med en kort koncert med Livgardens Musikkorps med støtte fra Tambourkorpset.

Du kan se en kort video fra parolen på Livgardens YouTube kanal.
Søg på ”Den Kongelige Livgarde”.