[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Det var en glad oberstløjtnant Torben Egidiussen, chef for II/LG, der i sidste uge kunne meddele, at oversergent Young er udpeget til Bataljonbefalingsmand.

Tekst og foto: Thomas H. Reimann, presseofficer

- Oversergent Young har et særdeles solidt og fagligt bagtæppe, som sammen med hans personlighed og erfaring, gør ham til en oplagt rollemodel for såvel yngre som ældre befalingsmænd, forklarer oberstløjtnant Torben Egidiussen om valget.


Oversergent Young lykønskes med den nye stilling som bataljonsbefalingsmand.


I den kommende tid vil oversergent Young tage en tørn som delingsfører på hold april 2019, hvilket vil styrke oversergent Young indsigt i vilkårene som befalingsmand i II/LG og bidrage yderligere til forudsætningerne for virket som bataljonsbefalingsmand.

Tillykke med den nye stilling.

Oversergent Young CV:
- The British Royal Marine Commado's - 25 års tjeneste, inkl. 13 udsendelser i internationale operationer.
- 2009 til 2011: Stabskompagniet/I/LG inkl. ISAF 9
- 2011 til 2012: Stab/II/LG inkl. ISAF 13
- 2012 til 2013: Delingsfører 1/II/LG HRU
- 2013 til 2019: Stab/II/LG, OIR 5 2017 samt Op Orbital 2018