Piranha V på skydelinjen for at skyde med Stabiliseret Våbensystem kaldet STAVS

Piranha V med STAVS på skydebanen i Jægerspris

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer


I de seneste to måneder har 2. mekaniserede infanterikompagni været i gang med modtagelsen af deres nye Piranha V, som afløser den gamle Piranha IIIc, som ikke længere skal anvendes i infanteriet.

 

Med sine 32 tons i vægt og en længde på 8,3 meter og en højde på 2,5 meter uden stabiliseret våbenstation (STAVS) er det et stort køretøj.
Derfor har forventningerne til køretøjet også været begrænsede forud for omskolingen af besætningen.Efter omskolingen til kørsel med Piranha V, så er humøret steget væsentligt. Kørere og vognkommandører er overrasket over køretøjets evner på landevej og i terræn.


”Vi sætter ikke Piranha V fast i terrænet, som vi gjorde det med Piranha IIIc. Vores frygt om køretøjets evner i terrænet var ubegrundede og vi ser frem til at lære at bruge dem i taktisk ramme” er nogle af de udtalelser, besætninger fortæller om.En af besætninger fortæller blandt andet om oplevelsen, hvor en Piranha V trak en IKK (infanterikampkøretøj) fri i øvelsesterrænet, efter IKK’en havde sat sig på ”maven” og derfor ikke kunne komme fri. Det vidner om et køretøj med mange kræfter.

Tungt maskingevær skyder i Stabiliseret Våbensystem (STAVS)

Vognkommandøren holder øje med effekten af det tunge maskingeværs ild ude i målområdet og kan således korrigere skytten, så målet/målene nedkæmpes.

I denne uge har besætningerne været i Jægerspris og skudt med STAVS monteret på vognene. Det har været en god oplevelse med de små forbedringer, der er sket på STAVS samt for skytten nede i vognen. Der er også nogle udfordringer, som besætningerne nu skal arbejde med i forhold til Piranha IIIc, men de skal nok blive løst i nærmeste fremtid.

 

”Vi vil også komme til at kigge på andre emner i forbindelse med indsættelsen af køretøjerne i den taktiske ramme, idet der er forskel på Piranha V og Piranha IIIc. Men det skal vi bare træne os ud af” fortæller en vognkommandør.Men glæden er stor hos besætningerne på køretøjerne og de glæder sig alle til at benytte dem på øvelserne i fremtiden og træne samarbejdet med kompagniets infanterigrupper.


I forbindelse med overdragelsen fra FMI til Livgarden, blev alt materiel på Piranha V optalt

Med sin længde på 8,3 meter og en højde på mindst 2,5 meter, så er det et stort køretøj, der nu er i brug hos stående styrke i Livgarden.

Men der er også mange forbedringer i forhold til den gamle model. Blandt andet er mandskabsrummet udstyret med bedre sæder til soldaterne, så soldaterne beskyttes bedre mod følgeskader ved påkørsel af IED’er (Improvised Explosive Devices).

Sæderne i mandskabsrummet på en Piranha V

Her er et billede af sæderne, som er udstyret med H-seler og polstrede sæder på en måde, som kan afbøde følgerne af en evt. IED (Improvised Explosive Device).

I den kommende tid vil vi løbende skrive om uddannelsen og brugen af disse nye køretøjer, som også vil bliver mere synlige på vejene og i terrænet omkring Garderkasernen i Høvelte.

FAKTA:

Navn Piranha V
Vægt 32 tons
Tophastighed 100 km/t
Besætning 3 (kører - skytte - vognkommandør)
Passagerer 8
Gear 7 fremad og 1 bagud (automatisk)
Motor 430 kW MTU diesel 580 HK (moment 2000 Nm)
Højde 2,5 m uden STAVS eller anden bevæbning
Længde 8,3 m
Bredde 3 m
Antal 309 stk. i forskellige roller:
Infanteri, ingeniør, kommandostation, mekaniker, ambulance og mortér