Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, taler til Indkaldelseshold August 2020 ved Fanefremstillingen

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, taler til garderne fra Indkaldelseshold August 2020 under Fanefremstillingen.

Mandag den 23. november skulle garderne fra Indkaldelseshold August 2020 vise, at de havde opnået de ceremonielle færdigheder, som skal bruges til tjenesten som vagtgående gardere.

 

Her gennemføres et Kongevagtskifte, som det kan ses på Amalienborg. Billedet viser selve Frontmarchen

Her øves Frontmarch, som er en del af vagtskiftet på Amalienborg, når Hendes Majestæt Dronningen residerer på slottet.

Blandt andet skulle de fire øvelsesvagthold vise, at de kunne gennemføre et vagtskifte på en Kongevagt på Amalienborg. De skulle også vise at de kunne formalia omkring vagtbestemmelser og hvorledes fx afløsninger foregår.
Vagtkompagniet deltager med befalingsmænd i inspektionen for med egne øjne at erfare, hvor der skal gøres en indsats på de forskellige vagthold, efter rotationen ind til Vagtkompagniet.
Herefter evalueres hele indkaldelsesholdet og efterfølgende kunne chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, meddele Hold August 2020, at de var bestået med et tilfredsstillende resultat.

 

Af hensyn til COVID-19, var der kun to øvelsesvagthold til Fanefremstilling af gangen

Indkaldelseshold August 2020 under fanefremstilling, der er tegn på, at de nu overgår til Vagtkompagniet og vagten om den kongelige familie.

I sin tale under Fanefremstillingen, understregede oberst Mads Rahbek det store ansvar, der nu påhviler Hold August 2020 de næste fire måneder.
Endvidere kom obersten i sin tale ind på det fortrolige forhold, der er mellem Livgarden og Kongehuset, hvilket Indkaldelseshold August 2020 nu er en del af. 

Herefter blev kommandoen givet til chefen for Uddannelsesbataljonen, oberstløjtnant Torben Egidiussen, der roste holdet for deres indsat, men samtidig mindede garderne om, at de kun er nået så langt, fordi de har lært at samarbejde og dermed løfte i flok.

Garder Andersen, 1. Øvelsesvagthold, fra Indkaldelseshold August 2020, modtager anerkendelsen "Viljen Vandt"

Garder Andersen fra 1. Øvelsesvagthold har netop modtaget anerkendelsen "Viljen Vandt". I baggrunden ses Claus Harkjær fra Gardershop.dk, der er sponsor for anerkendelsen.

I sin tale kunne oberstløjtnant Torben Egidiussen give nogle anerkendelser til to gardere fra indkaldelsesholdet.
Den første var Garder Andersen fra 1. Øvelsesvagthold, der trods en skade i knæet under en af de første idrætslektioner, kæmpede sig gennem uddannelsen og som også klarede Rex-turen med et tilfredsstillende resultat, trods udfordringerne med skaden stadig var til at føle på.

Herefter blev Garder Sørensen kaldt frem, idet garderen modtog anerkendelsen "Post for Gevær".
Garder Sørensen fik den for sin evne til at tilegne sig en høj faglighed i både teoretisk og praktisk stof. Og fordi Garder Sørensen har løst ekstra opgaver på en ordentlig og god måde og vist gode lederegenskaber i den forbindelse.

 

Det var Garder Sørensen, der fik anerkendelsen "Post for Gevær", som gives efter de fire første måneders tjeneste. Garder Sørensen er fra 4. Øvelsesvagthold

Oberstløjtnant Torben Egidiussen læser begrundelsen for tildelingen af anerkendelsen "Post for Gevær" op for Garder Sørensen og resten af de to øvelsesvagthold.

Begge anerkendelser sponsoreres af Gardershop.dk og derfor var ejeren Claus Harkjær med ved overrækkelsen af anerkendelserne.

Se flere billeder på vores facebookside.