Værnepligtige i felten

Uddannelseskompagniet på øvelse. Foto: Forsvaret

Efterretningsregimentet består af to bataljoner og et antal regimentselementer, som du kan læse mere om her.

 

1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon

Bataljonen indgår i 1. Brigade og dens væsentligste opgave er at planlægge for og indsætte brigadens efterretningskapaciteter, således at de på bedste vis kan indhente informationer om modstanderen.

 

Bataljonen indeholder to kompagnier:

 

UAS-kompagniet

Unmanned Aerial System-kompagniet indhenter informationer ved hjælp af ubemandede droner, som kan anvendes til at overvåge et område eller se, hvilken type modstander brigaden står overfor, og hvor på kamppladsen modstanderen befinder sig.

 

EW kompagniet 

Electronic Warfare kompagniet er et opklaringskompagni, som indsamler viden om en modstanders aktiviteter i det elektroniske spektrum.

 

I bataljonen er der endvidere en stab, som planlægger for og leder bataljonens enheder på kamppladsen. Staben analyserer desuden de data, som efterretningskapaciteterne tilvejebringer og sørger herigennem for at give brigadens chefer et efterretningsmæssigt grundlag at træffe beslutninger på.

 

Når bataljonen er indsat operativt, får den tilgang af en opklaringseskadron, som har til opgave via en fysisk observation af modstanderen at tilvejebringe informationer om denne, herunder type af modstander og dennes placering i terrænet.

Efterretningsregimentet indsat med 1 brigade. Foto: Forsvaret.

Efterretningsregimentet indsat med 1. Brigade. Foto: Forsvaret

 

2. Military Intelligence Bataljon

2. Military Intelligence Bataljon opstiller og uddanner enheder inden for efterretningsindhentning og informationsaktiviteter, som alt efter situationen kan indgå i eller støtte Hærens øvrige enheder, primært 1. Brigade samt Hærkommandoen. Hertil kommer, at bataljonens enheder også kan støtte det civile beredskab.

 

Bataljonen indeholder tre kompagnier og en analysecelle:

 

HUMINT kompagniet 

Human Intelligence-kompagniet har til opgave at indhente oplysninger om modstandere og deres aktiviteter ved at tale med relevante dele af befolkningen i et konfliktområde.

 

IA kompagniet 

Informations-aktivitets-kompagniet har til opgave at formidle informationer om militære aktiviteter til civilbefolkningen gennem operativ kommunikation, eksempelvis ved brug af højttalerbeskeder, flyers eller andre kommunikationsplatforme.

 

Uddannelseskompagniet

- uddanner værnepligtige og forestår den efterfølgende uddannelse af de værnepligtige, som vælger at fortsætte deres karrierer i Forsvaret.

 

IFC

Intelligence Fusion Cell analyserer indhentede oplysninger fra Efterretningsregimentets enheder eller fra samarbejdspartnere, og medvirker til at skabe et samlet situationsbillede for Hærens chefer. IFC støtter desuden Hærens udsendte enheder med analyser om situationen i et konfliktområde. 

 

Regimentselementer

Regimentselementerne understøtter Efterretningsregimentets to bataljoner, primært med fokus på administrative opgaver, HR-området og koordination af Efterretningsregimentets samlede opgaveportefølje.

Sidst opdateret 16. oktober, 2020 - Kl. 11.50