Mandag d. 7. marts kunne Ejendomsstyrelsen overdrage en færdig garage med mandskabsfaciliteter til Hærkommandoen og Dragonregimentet

Det var en stolt Anders Mærkedahl, som kunne byde velkommen til indvielse og overdragelse af en færdigbygget garage på Dragonkasernen.

Byggeriet på blev påbegyndt i oktober 2020, og er den første garage ud af fire, der overdrages til Dragonregimentet i løbet af det kommende måneder frem mod sommerferien.

 

Anders Mærkedahl fortalte om projektet, det nye garageanlæg og selve forløbet. Det nye garageanlæg har 16 standpladser til de nye opdaterede kampvogne og pansrede mandskabsvogne og en mandskabsfacilitet med moderne bad- og omklædningsfaciliteter til enhedernes personel samt kontor- og depot-faciliteter. Det er således et stort kvalitetsløft for værkstedsfaciliteter generelt, og arbejdsmiljøet er i den grad blevet forbedret – både i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet samt opbevaringsforhold for det sensitive materiel.

 

Trods en del udfordringer undervejs – herunder at den rådgivende ingeniørvirksomhed gik konkurs og der blev fundet en del overraskelser i jorden - har projektet i store træk fulgt tidplanen. Ikke nok med dette, så er det også lykkedes at færdiggøre byggeriet inden for budgettet. Anders Mærkedahl afsluttede med at takke alle medvirkende for det gode samarbejde og det hårde arbejde, der er lagt i projektet.

[Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]-indvielse-nye-garager-Dragonkasernen---2-2022-[ARTIKEL].jpg

 

Derfor er det en sand fornøjelse at modtage denne nye fremragende bygning – den første af sin slags på Dragonkasernen” fortalte Gunnar Arpe Nielsen og gav ordet til Anders Poulsen, oberst og chef for Jydske Dragonregiment.

 

”Så står vi her endelig og er klar til at modtage den nye garage – det er et byggeri som er state of the art. Nogle af os overværede nedrivningen af den gamle garage fra 1953, og der var næppe nogen af os, som havde fantasi til at forestille sig en bygning af denne kaliber”, fortalte Anders Poulsen med stor tilfredshed og sluttede sin tale med at fortælle om den fremtidige brug af byggeriet samt de kommende byggerier.

 

[Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]-indvielse-nye-garager-Dragonkasernen--3-2022-[ARTIKEL].jpg

 

 

Om projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter Byggeriet i Holstebro er en del af projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Det samlede projekt består af 32 byggeanlægsprojekter fordelt på ni tjenestesteder, som opføres i de kommende år.