Søværnet

Besætning i 1. beredskabsgrad.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske enheder: Fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste, som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre har en stab, der primært er placeret på Flådestation Korsør, med et mindre element placeret på Flådestation Frederikshavn. 

Læs om eskadrens opgaver til højre i faktaboksen, eller find mere om både nationale og internationale opgaver i bunden af siden, hvor du også kan finde et link til Søværnets skibe under Materiel.

Faktaboks

Med fem fregatter opstiller 2. Eskadre enheder til internationale operationer, eksempelvis Operation Ocean Shield, Operation RECSYR/RECLIB, Operation Inherent Resolve, Standing NATO Maritime Group m.fl.). 

Udover fregatter har 2. Eskadre også Søværnets minerydningsenhed (MCM Danmark), som rutinemæssigt udsendes i NATO’s stående minerydningsstyrke nummer 1 (SNMCMG1).

Søværnets Dykkertjeneste (SDT) er ligeledes underlagt 2. Eskadre. Tjenestens opgave er blandt andet at uskadeliggøre fund af ammunition og sprængstoffer, herunder ilanddrevet eller opfisket gasammunition og i øvrigt støtte til andre myndigheder og styrelser.


Søværnets Center for Taktik (TAC) er et nationalt, sømilitært Centre of Excellence indenfor maritim krigsførelse, som opbygger, opretholder og udvikler viden og kompetence indenfor samtlige sømilitære aspekter.

Center for Våben (VBC) er et nationalt, sømilitært Centre of Excellence indenfor våbenanvendelse samt våbenfaglige uddannelser, og opbygger, opretholder og udvikler viden og kompetence inden for dette felt.

Elektronisk Krigsførelsescenter bidrager til udviklingen af den løbende opdatering af Søværnets platforme inden for elektronisk krigsførelse.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 07.35