Beredskabsområder

Inden for særligt udpegede områder, benævnt beredskabsområder, opretholder Statens Istjeneste i perioden 15. december til 31. marts muligheden for at aktivere et isbrydningsberedskab til assistance for skibsfarten. Beredskabsområder etableret som følger:


• Limfjorden vest for Aalborg
• Limfjorden mellem Aalborg og Hals Barre
• Farvandet syd for Fyn
• Smålandsfarvandet

Skibe, som planlægger at anløbe en havn inden for et aktiveret beredskabsområde, skal i god tid, melde forventet ankomst til istjenesten, som koordinerer med isbryderen i beredskabsområdet.


Kontakt Maritime Assistance Service på tlf. 72 85 03 71 eller mas@sok.dk


Rekvirenten skal selv betale 25 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning inden for beredskabsområdet. Er rekvirenten en havn, som grænser op til et beredskabsområde og som ønsker assistance til isbrydning inden for havnens eget ansvarsområde, skal den pågældende havn selv betale 100 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning.

 

For yderligere information om isbryderne og timepriser i de enkelte beredskabsområder og for områdernes afgrænsninger klik på områderne i listen til højre.

 

Oversigt over udbydere af isbrydere

Til hjælp og vejledning for skibsfarten opdateres hvert år en oversigt over mulige udbydere af isbrydere.


Oversigten kan skibsfarten vælge at anvende til at etablere kontakt til en reder med henblik på eventuelt at indgå kontrakt om isbrydning. Sådanne kontrakter indgås på bilateral basis mellem det rekvirerende skib og isbryderen, og er Statens Istjeneste uvedkommende.

 

Operatører som har interesse i at synliggøre sin isbrydningskapacitet herigennem, bedes kontakte Søværnskommandoen.

Oversigt:

Operatør Kontakt Område Skib C/S Is-klasse Bruttotonnage Dimensioner
               
Aalborg Havn +45 9930 1500 Limfjorden øst - Hals - Svitringen Rende ALBA OZEM 1A 78,5-88,4
21,7x6,7x3,4
 

Opmærksomheden henledes på, at samtlige oplysninger i denne oversigt slettes hvert år efter issæsonens ophør.


Ordningen er gratis for operatørerne, og der er intet bindende for operatøren ved at have sin kapacitet nævnt i oversigten, som alene fungerer som en ”telefonbog” til at etablere kontakt mellem en rekvirent og en udbyder.

 

Søværnskommandoen påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af de oplysninger, som er anført i oversigten.

Beredskabsområder

Beredskabsområdet Limfjorden vest for Aalborg defineres inden for følgende grænser:

• Mod øst, jernbanebroen i Aalborg mod vest, Sælhundeholm Løb nordover indtil breddeparallellen 56⁰40’50’’ N

Ind mod havnene i området mellem ovennævnte østlige og vestlige afgrænsninger således:

• Aalborg Havn: indtil de i søkortet definerede havnegrænser vest for jernbanebroen.

• Løgstør Havn: indtil 6-meterkurven.

• Thisted: indtil havnemolerne.

• Skive Havn: sydover i fyrlinjen indtil breddeparallellen 56⁰ 35’6 N.

• Nykøbing Mors: i fyrlinjen nordover indtil den vestlige kompasafmærkning i position 56⁰47’02’’ N - 008⁰ 52’28’’ E.

• Holstebro-Struer Havn: sydover i fyrlinjen indtil breddeparallellen 56⁰30’1 N.

• Lemvig: fra gennemsejlingsfarvandet i Nissum Bredning indtil anduvningsbøjen i position 56⁰35’6 N - 008⁰21’6 E.

Beredskabsområdet betjenes af Agger Værft.
Timeprisen for effektiv isbrydning udgør DKK 3.500 excl. moms.
Fartøj: NADIR
Kaldesignal: OWAT2
Telefonnummer: +45 24410124
E-mail: tugnadir@gmail.com
Bredde/dybgang: 8,0m / 3,4m
Pæletræk: 19 tons

Beredskabsområde Limfjorden fra Aalborg til Hals Barre
Beredskabsområdet Limfjorden fra Aalborg til Hals Barre defineres inden for følgende grænser:

o mod vest, jernbanebroen i Aalborg

o mod øst, renden til Hals Barre indtil medianen gennem Hals Barre fyr

o ind mod havnene i området mellem ovennævnte østlige og vestlige afgrænsninger således

o Aalborg Havn: indtil de i søkortet definerede havnegrænser øst for jernbanebroen

o Aalborg Østhavn: indtil den i søkortet definerede havnegrænse

o Hals Havn: indtil havnemolerne.
 
Beredskabsområdet betjenes af Em. Z. Svitzer A/S.
Timeprisen for effektiv isbrydning udgør DKK 7.100 excl. moms
Fartøj: SVITZER HELIOS
Kaldesignal: OULX2
Telefonnummer: 40 44 40 36
E-mail: svitzer.helios@mail.dk
Bredde/dybgang: 9,5 m / 5,3 m
Pæletræk: 31 tons

Beredskabsområdet farvandet syd for Fyn defineres inden for følgende grænser:

• Mod vest en lige linje gennem Skjoldnæs Fyr på Ærø og position 55º04’5 N - 010º04’5 E på Horneland.

• Mod syd mellem Ærø og Langeland breddeparallellen 54º50’0 N

• Mod øst medianen 010º44’0 E

o ind mod havnene i området mellem ovennævnte afgrænsninger således:

Fåborg havn: indtil den røde sideafmærkning Laksholm Fl (2) R. 5s i position 55º02’6 N - 010º14’1 E.

Søby havn: indtil havnemolerne.

Ærøskøbing havn: indtil anduvningsbøjen i position 54º04’4 N - 010º25’4 E ved Møllegab.

Marstal havn: nordfra indtil anduvningsbøjen i position 54º52’6 N - 010º34’2 E

for enden af renden ved Mandens Grund; sydfra indtil anduvningsbøjen i position 54º50’5 N - 010º32’8 E ud for Ærøshale

Rudkøbing havn: nordfra indtil anduvningsbøjen i position 54º58’9 N - 010º43’0 E

Svendborg havn: indtil de i søkortet definerede havnegrænser.

Beredskabsområdet betjenes af Rederiet Limfjorden.

Timeprisen for effektiv isbrydning udgør DKK 3.000 excl. moms.
Fartøj: Gitte Vig
Kaldesignal: OXAD2
Telefonnummer: 51 62 36 33
E-mail: tom@rederietlimfjorden.dk
Bredde/dybgang: 7,3 m / 3,3 m
Pæletræk: 10 tons

Beredskabsområdet Smålandsfarvandet defineres inden for følgende grænser:

• Store Bælt mod vest, medianen 011º10´ E

• Hestehoved Dyb mod sydøst indtil position 54º 49’8 N - 012º11’4 E

• Ulvsund mod nordøst indtil breddeparallellen 55º00’0 N

• Guldborg Sund mod syd indtil Kong Frederik IX bro

o ind mod havnene i området mellem ovennævnte afgrænsninger således:

Stigsnæs havn: indtil molerne

Næstved havn: indtil molerne i Karrebæksminde

Sakskøbing havn og Bandholm havn: indtil position 54º52’5 N - 011º28’2 E

Guldborg Bro havn: indtil 6-meterkurven

Nykøbing Falster havn: indtil breddeparallellen 54º46’3 N

Vordingborg sydhavn: indtil kajerne

Stege havn: indtil den nordlige kompasafmærkning i position 54º59’7 N - 012º10’8 E

Stubbekøbing havn: indtil position 54º53’7 N - 012º02’7 E

Beredskabsområdet betjenes af Tambour Towage A/S.


Timeprisen for effektiv isbrydning udgør DKK 3.500 excl. moms.
Fartøj: Valdemar
Kaldesignal: OUCG2
Telefonnummer: 25 52 18 58
E-mail: valdemar@tambourtowage.dk
Bredde/dybgang: 7,4 m / 4 m
Pæletræk: 20,2 tons

Sidst opdateret 21. marts, 2024 - Kl. 13.53