Ismelding for de danske farvande 1. marts 2021.

 

Der er ikke rapporteret is i de danske farvande der er til gene for skibstrafikken.

Om ismeldetjenesten

En lang række observatører, havne, den civile skibsfart generelt og søværnets egne enheder, rapporterer hver dag til Søværnskommandoen om issituationen. Omkring 240 daglige rapporter fra forskellige områder giver tilsammen et godt billede over issituationen i Danmark.

Meldingerne indtelefoneres som en firecifret kode kaldet Østersøkoden. Denne form for rapportering af is- og besejlingsforholdene er fælles for landene omkring Østersøen.

Ismeldingerne danner grundlag for den grafiske oversigt, som kan ses på det interaktive kort, hvor de indrapporterede østersøkoder også kan ses.

Se kortet hos FCOO

Sidst opdateret 8. februar, 2021 - Kl. 09.45