Som klinikassistent i Forsvaret er din primære opgave at assistere tandlægen ved undersøgelser af Forsvarets militære medarbejdere. Du er med til at sikre, at de soldater, der sejler eller er udsendt i internationale missioner, har færrest mulige problemer med deres tænder. Du har ansvaret for hygiejnen, arbejdet i sterilisationen og varebestillingen, og du deltager i telefonpasningen.

 

Tværfagligt miljø

En klinikassistent i Forsvaret er ansat i en civil stilling med fast tjeneste ved et af de fem infirmerier rundt om i Danmark. Infirmeriet er en kombineret læge- og tandklinik, hvor du bliver en del af et samlet sundhedsfagligt miljø bestående af tandlæger, tandplejere, læger, sygeplejersker m.fl. Vi prioriterer et uformelt og trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og patienter.

 

Kvalitetsstyring 

Forsvarets tandklinikker er kvalitetsstyrede, og du bliver en del af arbejdet med kvalitetshåndbogens procedurer og kvalitetsudviklingen.

 

Portræt af  Klinikassistent Gitte

Portræt af  Klinikassistent Gitte

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 21.17