Som tandplejer i Forsvaret er din primære opgave at foretage tandundersøgelser af Forsvarets militære medarbejdere. Du er på den måde med til at sikre, at de soldater, der sejler eller er udsendt i internationale missioner, har færrest mulige problemer med deres tænder.

 

Du får selvfølgelig også mulighed for at udføre nogle af de parodontalbehandlinger, patienterne har behov for.

 

Tværfagligt miljø

Som tandplejer i Forsvaret er du ansat i en civil stilling med fast tjeneste ved et af de fem infirmerier rundt om i Danmark. Infirmeriet er en kombineret læge- og tandklinik, hvor du bliver en del af et samlet sundhedsfagligt miljø bestående af tandlæger, klinikassistenter, læger, sygeplejersker m.fl. Vi prioriterer et uformelt og trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og patienter.

 

Kvalitetsstyring 

Forsvarets tandklinikker er kvalitetsstyrede, og du bliver en del af arbejdet med kvalitetshåndbogens procedurer og kvalitetsudviklingen.

 

Tandplejer Farnaz

Tandplejer Farnaz

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 21.17