dansk roer ved Invictus Games 2022

”Jeg har lært at rejse mig, når jeg er nede. I stedet for at bruge min PTSD som undskyldning for at lade stå til, prøver jeg nu at finde løsninger, der er gode for mig.” Lasse Sebastian Jakobsen.

Formålet med det danske Invictus Games program er:

 

  • Gennem en positiv rehabiliteringsindsats af skadede veteraner at skabe den højest mulige anerkendelse fra Forsvaret og det civile Danmark, der kan motivere veteranerne til at kæmpe for fornyet livskvalitet.
  • Gennem de pårørendes involvering at skabe netværk, indsigt og forståelse for en vedvarende rehabiliteringseffekt gennem sport til glæde for både veteranen og de pårørende.
  • At sikre tydelighed over for veteranerne, samfundet og Danmarks allierede om, at Forsvaret anerkender og støtter sine skadede veteraner i deres rehabiliteringsproces.

 

Formålet realiseres gennem sport, personlig udvikling, fællesskab og en socialfaglig indsats.

 

Aktiviteter til understøttelse af formålet gennemføres i tæt samarbejde mellem Forsvarets Sanitetskommando, Veterancenteret og DIF Soldaterprojekt, herunder den foreningsbaserede træning.

 

Ansøgningsprocessen

 

Send en ansøgning med en kort præsentation af dig selv til Team Manager Claus Bodilsen på mail: fsk-c-mks07@mil.dk

 

Præsentationen skal indeholde:

  • En kort præsentation af dig selv inkl. hvordan du oplever udfordringerne af din skade i din dagligdag.
  • En beskrivelse af dine personlige målsætninger med din deltagelse, så konkret og præcist som muligt? Hvilken positiv ændring vil du have i dit liv efter Invictus Games?

 

OBS: Der er et begrænset antal pladser. Der kan derfor ikke garanteres en plads til alle ansøgere.

 

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte Claus Bodilsen efter 9. august 2022 på tlf. nr.: 41 89 28 46.

 

Ansøgningsfrist: 16. september 2022

Sidst opdateret 7. juni, 2022 - Kl. 12.20