F-35 Joint Strike Fighter

Norsk F-35 i luftrummet over Danmark ved demonstrationsflyvningen den 22. maj 2019. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste, Fighter Wing Skrydstrup.

Den 22. maj 2019 afholdte Forsvaret en demonstrationsflyvning, hvis formål var at give lokalbefolkningen omkring Flyvestation Skrydstrup mulighed for at opleve forskellen mellem et F-35 kampfly og et F-16 kampfly og påvirkningen af f.eks. støj og vibrationer.

 

Hollændere målte støjen

Det hollandske flyvevåben gennemførte i december 2016 en lignende demonstrationsflyvning, da de ved to gennemførte to flyvninger med støtte fra luft- og rumfartscentret Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR).
Erfaringerne fra de hollandske flyvninger viste, at lokalbefolkningen omkring de to hollandske flyvestationer, Volkel og Leeuwarden, havde en overvejende positiv oplevelse med gennemførelsen af demonstrationsflyvningen. På baggrund heraf indgik Forsvaret en aftale med NLR, så der kunne gennemføres en sammenlignelig demonstrationsflyvning i Danmark. NLR assisterede med planlægning, udførelse og analyse af den danske flyvning.

 

Norske F-35 i dansk luftrum

Da de danske kampfly først forventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023, gennemførte Forsvaret demonstrationsflyvningen med støtte fra det norske flyvevåben, der allerede opererer F-35 kampfly i dag. Det norske forsvar stillede derfor to F-35 kampfly til rådighed.

 

Flyveprofiler blev udarbejdet i samarbejde

Ved gennemførelsen af demonstrationsflyvningen, fløj F-16 og F-35 kampflyene de samme flyveprofiler. De flyveprofiler, der blev anvendt under flyvningen, havde til hensigt at give lokalbefolkningen et repræsentativt indblik i, hvad der kan forventes ift. støj, når der flyves med et F-35.

I udarbejdelsen af flyveprofilerne blev lokalbefolkningen inddraget i relation til placering af mikrofoner, og hvordan opfattelsen af støj under flyvningen blev indberettet.


Placering af mikrofoner

Under arbejdsmødet den 30. januar 2019 på Flyvestation Skrydstrup, kom lokalbefolkningen i samarbejde med Forsvaret frem til nedenstående mikrofonplaceringer. Målingerne fra mikrofonerne vil efter demonstrationsflyvningen kunne sammenholdes med borgernes egen oplevelse.

 

 

Formål med demonstrationsflyvningen

Formålet med demonstrationsflyvningen var at give lokalbefolkningen omkring Flyvestation Skrydstrup mulighed for selv at høre, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16 kampfly. Flyvningen blev planlagt efter ønske udtrykt af lokalbefolkningen under tidligere borgermøder.

Demonstrationsflyvningen havde ikke indflydelse på flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller. Formålet var at give borgerne mulighed for at opleve støjen fra et F-35 kampfly, og dermed var der ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, der kan danne grundlag for arbejde med Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller.

 

Samarbejde med NLR

I løbet af sommeren 2018 indgik Forsvaret kontrakt med det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR). I maj 2016 assisterede NLR det hollandske forsvar i forbindelse med deres afholdelse af en F-35/F-16 demonstrationsflyvning ved flyvestationerne i Volkel og Leeuwarden i Holland. Den samlede proces i Holland tog omkring et år og mundede ud i en rapport.

 

Borgerinddragelse

Det har været Forsvarets ønske og hensigt at inddrage lokalbefolkningen i gennemførelsen af demonstrationsflyvningen, der blev gennemført den 22. maj 2019.

  • Opstilling af mikrofoner

Under et arbejdsmøde den 30. januar 2019 på Flyvestation Skrydstrup fastlagde deltagende borgere i samarbejde med Forsvaret placering af syv mikrofoner rundt omkring Flyvestation Skrydstrup. Mikrofonerne blev opstilles af ingeniør- og rådgivningsvirksomheden SWECO. [l2]

  • Deltagelse i spørgeskemaundersøgelse

Under udførelsen af flyvningen fik borgerne i lokalområdet mulighed for anonymt at tilkendegive deres oplevelse af støjen fra kampflyene. Indberetningen af støjoplevelsen skete via et spørgeskema på internettet, mens flyvningen blev gennemført.

  • Deltagelse i informationsmøde den 23. maj 2019

Den 23. maj 2019 kl. 19:00 blev borgere inviteret til informationsmøde på Flyvestation Skrydstrup. Under mødet blev de foreløbige resultater for den afviklede demonstrationsflyvning gennemgået. Du kan læse mere om informations- og borgermøder her.

 

Gennemførslen den 22. maj 2019

Demonstrationsflyvningen blev gennemført over to tidsperioder på hver ca. 40 minutter. Hver flyvning blev gennemført med et dansk F-16 kampfly og et norsk F-35 kampfly, som svarer til det fly, Danmark anskaffer. De to kampfly fulgte hinanden med ca. tre minutters afstand. Flyvningerne blev gennemført sen eftermiddag og gav borgerne mulighed for at opleve lyden fra flyene i deres hjem.

 

Der var under demonstrationsflyvningerne en ekstra norsk F-35, som landede og lettede fra Flyvestation Skrydstrup uafhængigt af de to fly, der fløj demonstrationen. Dette fly indgik ikke i selve demonstrationen, men agerede reservefly.

 

De to fly gennemførte under demonstrationen forskellige fra- og anflyvningsprofiler til og fra flyvestationen. Der blev anvendt flyveruter, som gav et repræsentativt billede af, hvilke flyveruter og profiler, der planlægges anvendt i fremtiden med F-35.

 

Hver af de to flyvninger gav mulighed for to anflyvninger og to fra-flyvninger til hver baneretning. Første demonstrationsflyvning blev gennemført da F-35 kampflyet ankom direkte fra Norge, mens den anden flyvning startede efter flyene havde fået påfyldt brændstof på Flyvestation Skrydstrup – ca. 1 time efter landing. Herefter fløj de to F-35 kampfly tilbage til Norge.

 

Rapport med analyserede og bearbejdede resultater

Den 22. januar 2020 blev den endelige rapport med de analyserede og bearbejdede resultater offentliggjort.

Du kan læse og downloade rapporten her:

 

[]-Rapport_F-35 Demonstrationsflyvning_DANSK-.pdf

Faktaboks

Demonstrationsflyvningen blev afholdt den 22. maj 2019.

Ved demonstrationsflyvningen deltog det norske forsvar med to F-35 kampfly, og det hollandsk luft- og rumfartscenter stod for planlægning. Lokalbefolkningen var inddraget i mikroplaceringen samt den efterfølgende evaluering.

En flyveprofil afspejler de højder, afstande, hastigheder og motorkraft, som flyet anvender under start og landing. 

En demonstrationsflyvning er borgernes mulighed for i praksis at sammenligne oplevelsen af støj fra et F-16 kampfly med støj fra et F-35 kampfly. Oplevelsen af støj sammenlignes ved, at de to flytyper flyver den samme rute kort tid efter hinanden.

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 15.23