F-35 Joint Strike Fighter

Den norske F-35 flyver over Danmark i forbindelse med demonstrationsflyvningen den 21. maj 2019. Foto: Forsvaret.

Flystøj

Flystøj er den støj, som anvendelse af fly påfører området ved flyvestationen ved flyvning og taxi med fly. Flystøjen afhænger af bl.a. flytype, flyveprofilen (hastighed, flyvehøjde og motorindstilling), antal flyoperationer og deres døgnfordeling og flyveruter samt de meteorologiske forhold.


Terminalstøj

Terminalstøj er støj fra den anvendelse, der ikke har direkte forbindelse med operationer. Ved terminalstøj forstås alle aktiviteter, der foregår inden for flyvestations hegn og omfatter bl.a. støj fra operationer med fly ved garageringsanlæg, herunder opstart og afprøvning af flymotorer. Den fysiske placering af hangar faciliteterne har betydning for terminalstøjen, herudover bl.a. antal flyvninger og deres fordeling på hhv. dag, aften og nat.

Vejledninger og retningslinjer

Hvis du ønsker, at læse yderligere om forskellige aspekter af støj for en virksomhed og på en flyvestation, så besøg siden Kompensation for flystøj.
På siden finder du vejledninger, der bl.a. giver indsigt i selve behandlingen efter de forskellige love såsom miljøbeskyttelsesloven, planloven. Derudover der gives bl.a. retningslinjer for, hvordan flystøj måles og hvordan støjbelastningen fra flytrafik beregnes.

Støjvasling

Medarbejdere i det danske forsvar har behov for træning for at opøve og vedligeholde kompetence, hvilket kan betyde støjgener for naboerne. Læs mere om Forsvarets Øvelselsaktiviteter.

Rapporter

Der er i arbejdet med at afdække støj i og omkring Flyvestation Skrydstrup blevet udarbejdet en række rapporter. Disse rapporter kan tilgås via nedenstående dokumentsamling. Du kan læse mere om støj og retningslinjer for eventuel kompensation på siden Kompensation for flystøj.

 

Sidst opdateret 11. december, 2020 - Kl. 12.52