Premierløjtnant Mads bliver dekoreret med Forsvarets medalje for fremragende tjeneste. Foto taget i forbindelse med FC's afghanstantur i slutningen af november.

Premierløjtnant Mads bliver dekoreret med Forsvarets medalje for fremragende tjeneste. Foto taget i forbindelse med forsvarschefens tur til Afghanistan i slutningen af november. 

Af Karen Dahlin Værnsfælles Forsvarskommando, foto Palle Hvirvelkær


Den 5. august i år trængte en mand klædt i afghansk uniform ind på et militærakademi på basen Qargha i Kabul. Her skød og dræbte han en tostjernet amerikansk general og sårede 16 andre, inklusiv en tysk general.


Til stede var en dansk sikringsenhed, og den relativt lille enhed hjalp med at nedkæmpe gerningsmanden. For under kamp at have udvist ansvarsbevidsthed, initiativ, førervirke og fleksibilitet langt ud over, hvad der kunne forventes af en yngre officer på delingsførerniveauet fik premierløjtnant Mads Forsvarets medalje for fremragende tjeneste.

I indstillingen står der blandt andet:


Mads opdagede ved beskydning selv fjendens ildstilling og besvarede resolut ilden fra tæt hold, hvorved den umiddelbare trussel blev nedkæmpet. Med klart fokus på at ”standse ulykken” fik premierløjtnant Mads hurtigt og handlekraftigt samlet et hold bestående af ham selv og tre andre soldater, som han herefter førte. Holdet rensede det hus, fjenden havde benyttet som ildstilling. Mads holdt undervejs hovedet koldt i en kaotisk situation, således at beskydning af allierede og egne soldater blev undgået, selvom huset, der blev renset, var fyldt med bevæbnede afghanske soldater. Så snart huset var sikret og den sårede fjende lokaliseret, iværksatte premierløjtnanten førstehjælp til de sårede uden skelen til, om det var ven eller fjende.


Medaljen blev overrakt af forsvarschef general Peter Bartram, da han i denne uge besøgte de danske bidrag i Afghanistan. Mads fik Forsvarets medalje for fremragende tjeneste i forbindelse med en samling af det danske personel, der gør tjeneste ved NATO-hovedkvarteret i Kabul.