Dansk forbindelsesofficer står sammen med afghanske politifolk i hovedkvarteret for Kabul City Police i 2004.

Dansk forbindelsesofficer står sammen med afghanske politifolk i hovedkvarteret for Kabul City Police i 2004. Foto: Sune Wadskjær Nielsen/Forsvaret.

DANCON (det danske kontingent) ISAF Hold 1 ankommer til Kabul i februar 2002. Her bor de i den danske Camp Viking, som er en del af den internationale lejr Camp Warehouse. 6. marts 2002 rammer en alvorlig ulykke Hold 1. Tre danske og to tyske soldater mister livet, da de er i færd med at uskadeliggøre to SA-3 jord til luft-missiler i Kabul. Ulykken sårer otte andre.

Kontingentet i Kabul er en del af Kabul Multinational Brigade (KMNB, fra august 2006 skifter det til Regional Command Capital) under ISAF. Frem til 2006 er der i alt ni DANCON/ISAF-hold i den afghanske hovedstad.

En af de første opgaver, danskerne tager på sig, er primært minerydning. 30 års krig har efterladt sine spor i landet, blandt andet i form af nedgravede miner. I alt 7000 mineryddere fra forskellige nationer arbejder på at fjerne de godt 11 millioner miner, der skønnes at være nedgravet især omkring landsbyer og bebyggelser.

Fra og med DANCON/ISAF Hold 2 får de danske soldater en udvidet opgaveportefølje, som også de efterfølgende hold varetager: Arbejdet omfatter nu også også rådgivning og vejledning af afghanske soldater. Det sker i form af forbindelsesofficerer, placeret i nøgleområder i den afghanske administration. Danskerne integreres i flere af disse forbindelsesofficerselementer (FO), blandt andet ved det afghanske forsvarsministerium, bypolitiet i Kabul og ved NGO’erne. Udover at etablere de nødvendige kontakter til nøglefigurer i landets magtspil, arbejder FO’erne også med at koordinere indsatsen mellem ISAF-styrker og det lokale ordenspoliti.

En af opgaverne at sikre ISAF adgang til lukkede militære områder og med overvågning af kvaliteten af drikkevandet og hospitalerne. Sidstnævnte hører til de mere utraditionelle, men alligevel væsentlige opgaver for den multinationale brigade.

Befolkningens generelle tilfredshed spiller en stor rolle for sikkerhedsniveauet i hovedstaden, og det er således afgørende at opretholde gode relationer til befolkningen.

Danmark bidrager også med en militærpolitienhed, som indgår i det multinationale militærpoliti ved Kabul Multinational Brigade (KMNB). Her efterforsker de ulykker og kriminelle handlinger og går patruljer.

 

Sundhedspersonel til felthospitalet

På det tysk-ledede felthospital i Camp Warehouse samarbejder sundhedspersonel fra mange nationer, blandt andet Tyskland, Frankrig og Tjekkiet. Danmark har i perioder udsendt personel, for eksempel kirurger, anæstesilæger og operationssygeplejersker. Desuden er der konstant en sygeplejerske tilknyttet DANCON.

De danske soldater i Kabul skaffer rettidige informationer, der bevirker at KMNB kan imødegå fjendtlige handlinger. Men der er også vanskeligheder i starten: Klimaet, luftvejsproblemer og maveonde gør livet svært for soldaterne, og desuden tager det tid, før samarbejdet på tværs af nationerne bliver velfungerende.

I 2005 udsender Flyvevåbnet 60 mand til lufthavnen i Kabul, KAIA (Kabul International Airport). Her skal de flyve forsyninger rundt i landet for NATO og bidrager desuden med to radarer.

På de senere hold fortsætter arbejdet med at være bindeled til de afghanske myndigheder. Her er danskerne også med til at uddanne den afghanske hær - Afghan National Army (ANA). 

Stabsofficerer i ISAF-hovedkvarteret

Den 13. maj 2006 overdrager DANELM / ISAF 9 kommandoen til major Kasper Riis, som er chef for det Nationale Støtteelement på Kandahar Airfield. Hans enhed står for deployeringen af de danske soldater, der for første gang udsendes til Helmand-provinsen. Dermed bliver Hold 9 det foreløbigt sidste danske hold i Kabul.

Selvom der ikke længere er tale om et reelt hold eller kontingent i Kabul, støtter en signal- og kommunikationsenhed fortsat ISAF-hovedkvarteret. Ligeledes fortsætter det danske stabsbidrag i hovedkvarteret ved ISAF Joint Commands og ved Nato Training Mission, Afghanistan.

Soldaterne arbejder blandt andet i planlægningsstaben, hvor arbejdet også omfatter opbygning af den afghanske regeringsstruktur.

Fra Kabul til Helmand og retur

Den 8. august 2014 overdrager oberst Michael Thøgersen, chef for ISAF Hold 17 i Helmand, kommandofanen til den nye DANCON-chef, brigadegeneral Morten Danielsson i Kabul. Dermed afsluttes et stort kapitel i Helmand og fokus er atter rettet mod Kabul.

I hovedstaden Kabul skal de danske soldater først og fremmest støtte de afghanske sikkerhedsstyrker. Det danske bidrag hedder Hærens Styrke i Kabul, og Hold 1 er i hovedstaden fra august 2014 til februar 2015.
I 2014 består Hærens styrke i Kabul af cirka 60 soldater fra Hærens regimenter og centre. Hovedelementet er to mentorbidrag til henholdsvis den afghanske nationale officersskole (ANAOA) og de højere afghanske militære uddannelsesinstitutioner.


Hæren bidrager også med stabsofficerer, som arbejder med planlægningen af, støtte og udvikling af de afghanske sikkerhedsstyrker. Soldater til sikringsopgaver fra 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm (Movement Support Team) er også udsendt i perioden.

Et efterretningsbidrag, overvåger konstant trusselsbilledet for de udsendte, og samarbejder med soldaterne, der også står for at eskortere militærrådgivere rundt i Kabul i pansrede civile biler.

Allerede få dage inde i missionen - 5. august 2014 - er de danske soldater med til at nedkæmpe en terrorist forklædt i afghansk uniform, som dræber en amerikansk general. Se mere om hændelsen under relateret info herunder. 

 

1. januar 2015 ændrer missionen i Afghanistan navn fra ISAF til Resolute Support. Hærens Styrke i Kabul hold 1 bliver til Resolute Support hold 1.

Sidst opdateret 12. august, 2020 - Kl. 09.53