Første del af NMI bidrager rejser fra Aalborg. Maja Hastrup Wistesen

De danske soldater, og her i blandt chefen, generalløjtnant Per Pugholm Olsen, venter på at gå om bord på flyet mod Bagdad. 

Af Forsvarskommandoen

 

Efter måneder med forberedelse, planlægning og uddannelse lettede den første del af de soldater, der skal udgøre det første danske bidrag til den danske ledelse af NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI), i dag fra Flyvestation Aalborg.

 

Blandt de soldater, der rejse fra Aalborg i dag, var den kommende chef for rådgivningsmission, generalløjtnant Per Pugholm Olsen. Hans forberedelser har, blandt meget andet, omfattet studier i irakisk historie, kultur og sprog. Per Pugholm Olsen har også tidligere været udsendt til Irak.

 

 

NATOs rådgivningsmission gennemfører, efter anmodning fra den irakiske regering, rådgivning og træning af det irakiske sikkerhedsapparat. Formålet med missionen er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre at ISIL genopstår. Missionen er ikke en kampmission. 

 

 

Det danske bidrag til missionen omfatter ud over chefen og hans nærmeste medarbejdere også et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag, et livvagtsbidrag og et dansk element. Det danske bidrag får også støtte fra et nationalt støttelement, der er placeret i Kuwait.

 

Fra midten af 2021 bidrager Danmark også til rådgivningsmission med to helikoptere.

 

Danmark leder rådgivningsmission i Irak fra 1. december til midten af 2022.