Dansk F-16 malet i samme farver som det kommende danske F-35. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Dansk F-16 malet i samme farver som det kommende danske F-35. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret

Af Flyverkommandoen

Det er ren rutine, at de danske F-16 kampfly regelmæssigt skal en tur til Flyvestation Aalborg, hvor Forsvarets største flyværksted er placeret. Værkstedet har blandt andet til opgave at give alle F-16 kampflyene et omfattende servicetjek, hvor stort set alt i flyvemaskinen skilles ad og efterses, og udtjente komponenter udskiftes. Som en fast del af F-16 SLSP modifikationsprogram, som eftersynet kaldes, skal flyene males helt op fra bunden. Ligesom at lakken på en bil kan falme på grund af vind og vejr og generel slitage, bliver F-16's bemaling på samme måde slidt.

 

Formation med F-16 kampfly.

Formation med F-16 kampfly. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste/Forsvaret.

F-35 design på F-16

Da F-16 kampflyet med halenummer E-005 forleden stod over for sit rutinemæssige servicetjek, valgte Flyvevåbnet, at dette skulle blive en smule anderledes. Det nye design af de danske F-35 er for nylig blevet godkendt af både flyproducenten Lockheed Martin og F-35-programkontoret i USA, og der var derfor en oplagt mulighed for at afprøve det nye design og bemalingsskema i virkeligheden.

 

Klar til fremtiden

For både Flyvevåbnet og Forsvaret er det essentielt at være så godt rustet til modtagelsen af F-35 som overhovedet muligt. På vejen derhen hjælper denne træning ikke alene flyværkstederne med at anvende en ny farve, men også med at skabe bevidsthed om kommende nye bemalingsmetoder. Sagen er nemlig den, at der i arbejdet med F-35 stilles helt nye og skærpede sikkerhedskrav. Det gælder både bemalingen, men også selve håndteringen af det nye kampfly, som er præget af langt flere sikkerhedsprocedurer, end vi i Danmark hidtil har været vant til.

 

Når E-005 er blevet bemalet med F-35's farver, er det som træningsværktøj for medarbejdere og samtidig som et symbol på den snarlige implementering af F-35 i Danmark. Den første tur i den nymalede flyvemaskine var rundt over Danmark i anledningen af Flyvevåbnets 70 års fødselsdag, og her var den flankeret af Dannebrogsflyveren og en F-16 i den oprindelige bemalingsfarve.

 

Danmark modtager de første F-35 kampfly i 2021 ved en ceremoni i USA, og i løbet af 2023 lander de første på dansk jord.