Hollandske F-35’ere flyver sammen med en dansk F-16 over Danmark. Kampflyene deltog i en stor specialoperations flyveøvelse, der løb af stablen i oktober og november. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Hollandske F-35’ere flyver sammen med en dansk F-16 over Danmark. Kampflyene deltog i en stor specialoperations flyveøvelse, der løb af stablen i oktober og november. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Af Flyverkommandoen

 

Danmarks første F-35 kampfly lander på dansk jord i 2023, men allerede nu træner det danske forsvar tæt sammen med udenlandske allierede for at få erfaringer med det topmoderne kampfly. De to hollandske F-35 kampfly fløj ind i det danske luftrum, hvor de opholdt sig i cirka én time - og efterfølgende fløj de retur til deres base i Holland uden landing i Danmark.

 

Hollandske F-35’ere flyver sammen med en dansk F-16 over Danmark. Kampflyene deltog i en stor specialoperations flyveøvelse, der løb af stablen i oktober og november. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

”Da Holland meddelte, at de deltog med to F-35 kampfly, så vi det som en oplagt mulighed for os i Flyvevåbnet til at afprøve procedurer og forbedre os på, at vi snart selv bliver brugere af samme imponerende system”, udtaler oberstløjtnant Jens Blomqvist, der var ansvarlig for gennemførelsen af øvelsen.

 

Træning er guld værd

F-35 er på grund af sit hypermoderne og veludviklede sensorsystem verdens mest avancerede kampfly, hvilket gør det i stand til at scanne og overskue enormt store områder. Det sætter nye krav til de omkringliggende fregatter, kampvogne og ikke mindst landtropper, der skal samarbejde med kampflyet, såfremt det fulde potentiale af det nye våbensystem skal udnyttes:

 

”I fremtiden kommer dataudvekslingen til at foregå på en helt ny måde. Det kommer til at gå hurtigere, være mere præcist, og dermed også mere sikkert, fordi kontakten mellem soldaten på jorden og flyet i luften vil være udelukkende digitalt og ikke til tider analogt, som tilfældet er i dag. Samtidig vil den tid, som soldaten på jorden bruger på at transmittere på sin radio, kunne minimeres betragteligt, hvilket i sig selv øger sikkerheden og beskyttelsen af soldaten,” uddyber Jens Blomqvist.

 

Dansk JTAC-soldat fra Operations Support Wing er i kontakt med den hollandske pilot i F-35 kampflyet og udveksler informationer om terrænet og potentielle mål. Foto: Forsvaret.

Dansk JTAC-soldat fra Operations Support Wing er i kontakt med den hollandske pilot i F-35 kampflyet og udveksler informationer om terrænet og potentielle mål. Foto: Forsvaret

 

Med deltagelsen af de to hollandske F-35 kampfly fik Flyvevåbnet mulighed for at afprøve, hvordan der fremadrettet skal udveksles data og oplysninger mellem en soldat på landjorden og et F-35 kampfly i luften. Soldaten på landjorden kan, via sit avancerede IT-kommunikationssystem, være i direkte krypteret kontakt med piloten i flyet og give piloten nære førstehåndsberetninger, der kan bruges til at danne det samlede billede af kamppladsen.

 

Den samlede gennemførelse af Trojan Phoenix 2020 skete med henblik på at certificere Flyvevåbnets bidrag til NATO Response Force 2021 – en såkaldt ”Special Operations Air Task Group”, som er et specialoperations hovedkvarter, der skal indsætte fly og helikoptere i specialoperationer.

 

Hollandske F-35’ere flyver sammen med en dansk F-16 over Danmark. Kampflyene deltog i en stor specialoperations flyveøvelse, der løb af stablen i oktober og november. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

Danmark modtager snart F-35

Danmarks første nye F-35 kampfly er snart færdigproduceret og overgår til dansk ejerskab i 2021 ved en ceremoni i USA. I de første år vil danske F-35 udelukkende være placeret i USA til uddannelse og træning af piloter og personale.

 

I 2023 lander de første danske F-35 kampfly i Danmark på Flyvestation Skrydstrup. Indtil da forsøger Forsvaret at indhente så meget læring som muligt ved at samarbejde med Danmarks allierede og de partnernationer, der allerede nu opererer med F-35 i hjemlandet. På den måde forbereder Forsvaret sig hele tiden på, at være gearet til modtagelsen af de i alt 27 nye F-35 kampfly, der i fremtiden skal være Danmarks moderne generation af kampfly.