Iver Huitfeldt og en fransk fregat.

Iver Huitfeldt træner formationssejlads med en fransk fregat. Foto: Iver Huitfeldt. 

Af Forsvarskommandoen

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet
Tirsdag den 25. august indgik fregatten Iver Huitfeldt formelt i Operation AGENOR, da skibet ankom til AGENOR’s operationsområde i den nordvestlige del af det Arabiske Hav. Iver Huitfeldt har siden da patruljeret i Omanbugten og passerede for første gang gennem Hormuz-strædet lørdag den 29. august.

Siden da har skibet patruljeret i den sydlige del af den Arabiske Golf. Mandag den 31. august anløb fregatten den franske base i Abu Dhabi efter tre uger til søs.

Skibets opgave er at overvåge området omkring Hormuz-strædet og etablere et situationsbillede til beslutningstagere i Europa.


Iver Huitfeldt træder ind i AGENOR
Iver Huitfeldt på det tidspunkt, hvor skibet træder ind i Operation AGENOR. Samtidig overgik skibet i operativ kontrol fra Forsvarskommandoen til det franske maritime hovedkvarter i Abu Dhabi. Konkret betyder det, at det nu er det franske hovedkvarter, som dirigerer fregatten derhen, hvor de mener, at der er mest brug for skibet til at løse opgaven. I Søværnet kan man sjældent markere sådanne kommandooverdragelser, da det sker, mens skibet er til søs.


Den franske fregat Languedoc sejlede Iver Huitfeldt i møde i den indre del af Omanbugten. Her gennemførte fregatterne forskellige øvelser med henblik på at træne samarbejde og for at lære hinandens procedurer at kende. Blandt andet skulle skibenes helikoptere træne landing på det modsatte skib.
Den franske fregat Languedoc sejlede Iver Huitfeldt i møde i den indre del af Omanbugten. Her gennemførte fregatterne forskellige øvelser med henblik på at træne samarbejde og for at lære hinandens procedurer at kende. Blandt andet skulle skibenes helikoptere træne landing på det modsatte skib.


Iver Huitfeldts Sea Hawk-helikopter bidrog i formationen.
Iver Huitfeldts Sea Hawk-helikopter bidrog i formationen.Med helikopterne farende om hovederne trænede kommunikationsgaster fra begge skibe i at blinke med hinanden. Blink anvendes bl.a., hvis man ligger i en formation, hvor man ikke vil udsende radiostråling, som kan blive opfanget af andre.
Med helikopterne farende om hovederne trænede kommunikationsgaster fra begge skibe i at blinke med hinanden. Blink anvendes bl.a., hvis man ligger i en formation, hvor man ikke vil udsende radiostråling, som kan blive opfanget af andre.

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

De danske soldater i enhanced Forward Presence styrken i Estland har i den forgangne uge trænet med de britiske finskytter, trænet nærkamp, repeteret almindelig førstehjælp og førstehjælp i kampsituationer og meget andet.

Derudover er de danske soldater synlige over for den estiske befolkning, hvilket er en af missionens hovedopgaver. Mere end 80 danske soldater deltog i et lokalt løb i garnisonsbyen Tapa.

soldat i første hjælps fremvisning
 

Soldater i dialog med lokale.
I weekenden havde DANCON udstillinger ved et åbent hus arrangement på kasernen i Tapa og ved et marked i byen Noarootsi på den estiske vestkyst. 


Soldater fremviser TMG til lokal
Fremvisning fremmer dialogen med tilskuerne.

Cirka 80 soldater er i øjeblikket i karantæne på kasernen efter veloverstået orlov til Danmark.  For de soldater, der endnu ikke har været på orlov, arrangeres besøgs- og velfærdsture blandt andet til den danske ambassade og parlamentet i Tallinn. 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence herOperation Inherent Resolve
Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater., Her støtter de koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Nyt dansk hold er modtaget i området, og rotationsprogrammet er igangsat.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  Operation Barkhane, Mali.
Det danske helikopterdetachement har med deres to EH101 helikoptere transporteret 51 personer og cirka 4.600 kilo gods den seneste uge.

Det har været en stille uge præget af eftersyn på den ene helikopter.

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.


 
Resolute Support Mission – Afghanistan
I New Kabul Compound har de danske tolke og sprogofficerer haft fokus på den muslimske højtid Ashura. Tolkene har oversat Kabuls plan for sikkerheden under Ashura fra afghanerne til de udenlandske sikkerhedsstyrker i Kabul herunder det danske sikrings- og eskortebidrag. Herudover har den danske cheftolk været til møde, som tolk, med politichefen for et af Kabuls distrikter, der har en større shiabefolkning og derfor mere udsat for potentielle angreb under højtiden.

Det danske militærpoliti i Hamid Karzai International Airport North har gennem ugen løst rutinemæssige opgaver vedrørende generel sikkerhed, fartkontrol og håndhævelse af coronavirus/covid-19-restriktioner.

Herudover har bidraget foretaget to øvelsesevakueringer af sårede fra Kabul fra en af lejrens indgange til lejrens hospital. Ved disse evakueringer skal det danske militærpoliti sørge for, at ambulancen kan komme hurtigt gennem lejren frem til hospitalet. Herefter skal de afsøge den tilskadekomne for farlige genstande, inden hospitalspersonalet tager over.

Dansk militærpoliti undere en evakueringsøvelse.
Dansk militærpoliti under en evakueringsøvelse.

Dansk og estisk militærpoliti under en øvelse i Hamid Karzai International Airport North, hvor de afsøger en patient for farlige genstande inden lejrens hospital kan overtage.
Dansk og estisk militærpoliti under en øvelse i Hamid Karzai International Airport North, hvor de afsøger en patient for farlige genstande inden lejrens hospital kan overtage.

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her