Kvindelige kadetter under udnævnelsesceremoni. Kvinder udgør cirka syv procent af det samlede antal kadetter.

Kvindelige kadetter under udnævnelsesceremoni. Kvinder udgør cirka syv procent af det samlede antal kadetter. Foto: Presseofficeren Resolute Suport. 

Af Forsvarskommandoen


AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt har gennemført patrulje i Golfen og Omanbugten. Det er de to farvande, som adskilles af Hormuz-strædet. Ugens patrulje har blandt andet budt på observation af en flere dage lang iransk flådeøvelse i den nordlige del af Omanbugten.

 

Fregatten Iver Huitfeldts Seahawk-helikopter er et væsentligt aktiv i patruljeringen og benyttes til at overvåge og etablere et maritimt situationsbillede.Fregatten Iver Huitfeldts Seahawk-helikopter er et væsentligt aktiv i patruljeringen og benyttes til at overvåge og etablere et maritimt situationsbillede.

For at skabe det bedst mulige overblik og forståelse af området har Iver Huitfeldt i forbindelse med ugens patruljering passeret Hormuz-strædet to gange i mørke. Også i mørke er der ganske stor aktivitet i strædet af såvel store handelsskibe som små motorbåde. Iver Huitfeldt observerer på aktiviteten og formidler informationerne videre til den europæisk ledede maritime overvågningsmission EMASOH’s hovedkvarter i Abu Dhabi.

 

 

Sejlads i mørke kræver gode sensorer på skibet. På Iver Huitfeldt kan skibets infrarøde kameraer fjernstyres fra operationsrummet, hvormed man kan identificere, hvad der sker omkring skibet, selv når det er helt mørkt.Sejlads i mørke kræver gode sensorer på skibet. På Iver Huitfeldt kan skibets infrarøde kameraer fjernstyres fra operationsrummet, hvormed man kan identificere, hvad der sker omkring skibet, selv når det er helt mørkt.

Igen i denne uge er Iver Huitfeldt blevet mødt af iranske patruljebåde, ligesom flådeenheder fra de Forenede Arabiske Emirater er set i området. Mødet med iranerne foregår i god ro og orden.

 

Mødet med de iranske patruljebåde foregår på behørig afstand.

Mødet med de iranske patruljebåde foregår på behørig afstand.Mødet med de iranske patruljebåde foregår på behørig afstand.

Udsendelser til internationale operationer betyder ofte, at der er mindre tid til at træne mere klassiske sømilitære opgaver. I forbindelse med skift af patruljeområder mødtes Iver Huitfeldt med den franske fregat FS Languedoc. Mødet blev derfor brugt til både at træne sømandskab og taktisk træning. Når flådeenheder skal forsynes med brændstof, kan det ske til søs med ’Replenishment at Sea’ (RAS). Det kræver, at fregatten ligger på en præcis position ved siden af tankeren, mens overførslen af brændstof foregår.

 

Her træner Iver Huitfeldt og den franske fregat FS Languedoc at sejle med omkring 40 meters afstand og en fart på cirka 12 knob. Besætningerne overfører en line med afstandsmarkeringer mellem skibene for hele tiden at kunne se den aktuelle afstand mellem skibene.

Her træner Iver Huitfeldt og den franske fregat FS Languedoc at sejle med omkring 40 meters afstand og en fart på cirka 12 knob. Besætningerne overfører en line med afstandsmarkeringer mellem skibene for hele tiden at kunne se den aktuelle afstand mellem skibene.Her træner Iver Huitfeldt og den franske fregat FS Languedoc at sejle med omkring 40 meters afstand og en fart på cirka 12 knob. Besætningerne overfører en line med afstandsmarkeringer mellem skibene for hele tiden at kunne se den aktuelle afstand mellem skibene.

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sprængstofhundebidrag har gennemført rotation, og der er nu kommet et nyt hold til Kabul. Bidraget består af en hundefører, en sprængstofhund og en sikringsmand. I løbet af ugen har holdet brugt tid på at vænne hunden til det nye klima og gennemført træning. Herefter skal hund og hundefører certificeres af deres amerikanske kollegaer, inden de kan begynde søgninger efter sprængstof.

 

Hundefører og sprængstofshund på arbejde.Hundefører og sprængstofshund på arbejde.

Torsdag var en mærkedag for den multinationale rådgivergruppe på den afghanske officersskole, da udnævnelsen af kadet nummer 5000 siden skolens oprettelse blev fejret.

 

Kvindelige kadetter under udnævnelsesceremoni. Kvinder udgør cirka syv procent af det samlede antal kadetter.Kvindelige kadetter under udnævnelsesceremoni. Kvinder udgør cirka syv procent af det samlede antal kadetter.

Præsident Ghani holder tale og lykønsker de nye officerer i den afghanske hær.
Præsident Ghani holder tale og lykønsker de nye officerer i den afghanske hær.


Dette skete ved en ceremoni i det afghanske forsvarsministerium, hvor rådgivergruppen var repræsenteret ved britisk, new zealandsk og dansk deltagelse, og hvor den afghanske præsident Ghani ligeledes deltog. Udnævnelsen af kadet nummer 5000 markerer en stor milepæl for skolen, der samtidig er overgået til en fase, hvor afghanerne i høj grad selv drifter skolen.

Flere danske soldater deltog i markeringen af 19-årsdagen for terrorangrebene på USA den 11. september. En amerikansk chefsergent holdt tale om, hvor vigtigt det er at huske 11. september og de menneskelige omkostninger, det har haft. Ikke kun for amerikanere og deres allierede, men i særlig grad for afghanerne.
Flere danske soldater deltog i markeringen af 19-årsdagen for terrorangrebene på USA den 11. september. En amerikansk chefsergent holdt tale om, hvor vigtigt det er at huske 11. september og de menneskelige omkostninger, det har haft. Ikke kun for amerikanere og deres allierede, men i særlig grad for afghanerne.

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Covid-19 restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

Mandag deltog danske soldater sammen med soldater fra otte NATO-lande i en amerikansk ledet skydning med Multiple Lauch Rocket System (MLRS).

 

Udenrigsministeren på besøg.Tirsdag havde den danske eFP-mission besøg af den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, og fredag aflagde den danske statsminister Mette Frederiksen og hendes estiske kollega Jüri Ratas besøg hos de danske soldater i Tapa. Fotos: P. Bøgel og O. Kristensen.

 

[]-eFP IMG-4268_bredt_MU38-2020-[BREDT].jpg

 

Fredag og lørdag deltog danske soldater i en anti-panser patruljeøvelse med det estiske hjemmeværn (Estonian Defence League)

Derudover har soldaterne blandt andet gennemført skydetræning med Forsvarets nye pistol og mørketræning. 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her