Der går masser af tungt lastede handelsskibe igennem Hormuz-strædet. Fregatten Iver Huitfeldts opgave er at være til stede, observere og rapportere om eventuel unormal aktivitet. Foto: Iver Huitfeldt.

Der går masser af tungt lastede handelsskibe igennem Hormuz-strædet. Fregatten Iver Huitfeldts opgave er at være til stede, observere og rapportere om eventuel unormal aktivitet. Foto: Iver Huitfeldt /Forsvaret.

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

I løbet af den seneste uge har fregatten Iver Huitfeldt passeret Hormuz-strædet to gange og gennemført patrulje i Omanbugten og i den sydlige del af den Persiske Golf. Der har været ganske meget trafik i området - såvel civile handelsskibe og fiskere som militære skibe og fly fra flere forskellige nationer.

 

Alt i alt er situationen rolig, og Iver Huitfeldt har kunnet bruge nogle dage på intern træning. Når soldaterne er i mission, bruger de kun en del af de kompetencer, som de har med hjemmefra. Derfor er det nødvendigt at træne de færdigheder, som ikke bliver brugt i missionen.

 

Skibets minedykkere inspicerer skroget udefra i forbindelse med en intern øvelse i havari. Fregatterne har skibsdykkere, som under normale forhold kan dykke på skibet. Minedykkerne er en ekstra kapacitet, som Iver Huitfeldt har med særligt til Operation AGENOR. Foto: Iver Huitfeldt.Skibets minedykkere inspicerer skroget udefra i forbindelse med en intern øvelse i havari. Fregatterne har skibsdykkere, som under normale forhold kan dykke på skibet. Minedykkerne er en ekstra kapacitet, som Iver Huitfeldt har med særligt til Operation AGENOR. Foto: Iver Huitfeldt /Forsvaret.

 

Iver Huitfeldt har et antal såkaldte ’Junior Medics’ om bord. Deres færdigheder trænes løbende – her øver de, at præsten er faldet ned af en lejder og har fået et åbent benbrud. Foto: Iver Huitfeldt.Iver Huitfeldt har et antal såkaldte ’Junior Medics’ om bord. Deres færdigheder trænes løbende – her øver de, at præsten er faldet ned af en lejder og har fået et åbent benbrud. Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret.

 

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Forud for en længere øvelsesrække har soldaterne i det danske enhanced Forward Presence-bidrag i Estland trænet generelle soldaterfærdigheder, som bevægelse og sløring i det tætbevoksede estiske terræn og skydning med Forsvaret nye pistol Sig Sauer P320. Derudover har soldater fra Vidar-kompagniet trænet med estisk opklaringsenhed.

Der har samtidig været tid til foredrag om estiske erfaringer fra kamp i uoverskueligt terræn samt situationen i Hviderusland.

 

Lørdag deltog soldater og medarbejdere fra KFUM i den verdensomspændende World Cleanup Day. Der blev samlet affald i parker i byen Rakvere og omkring byens vartegn Rakvere Castle.

Lørdag deltog soldater og medarbejdere fra KFUM i den verdensomspændende World Cleanup Day. Der blev samlet affald i parker i byen Rakvere og omkring byens vartegn Rakvere Castle.
Lørdag deltog soldater og medarbejdere fra KFUM i den verdensomspændende World Cleanup Day. Der blev samlet affald i parker i byen Rakvere og omkring byens vartegn Rakvere Castle.

 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her

 

 

Operation Barkhane – Mali

Det danske helikopterbidrag i Mali har i den forgangne uge fløjet godt 23 timer, flyttet 117 passagerer og 3659 kg gods.

 

I samme periode er der blevet overdraget mellem Hold 3 og Hold 4. Hver besætning gennemførte indledningsvis en flyvning, hvor deres kvalifikationer i forhold til at flyve i ørkenmiljø blev genopfrisket.

 

Ugen har også budt på logistiske genforsyning-flyvninger og transport af franske tropper i Mali og Niger. En af disse flyvninger bestod i at hente franske styrker ind til hovedlejren efter tre dage til fods i 40 graders varme. Ud over selve transporten havde besætningerne sørget for koldt vand til de franske styrker under turen hjem til lejren – en gestus der blev velmodtaget.

 

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 

Resolute Support - Afghanistan

På Hamid Karzai International Airport North er der blevet gennemført en større øvelse, der havde til formål at teste lejrens beredskab i tilfælde af en hændelse med mange sårede. Det var lejrens sikkerhedsberedskab, det danske militærpoliti og lejrens hospital- og ambulancefolk, der deltog i øvelsen. Flere danske soldater var med som momenter.

 

Scenariet udspillede sig som et raketnedslag i lejren, der efterlod op mod 20 sårede. De danske momenter var kun ”lettere sårede”, men meget højlydte. De skulle teste, om førstehjælperne begyndte at behandle dem frem for de hårdt sårede. Det danske militærpoliti støttede med vejafspærringer, så ambulancerne kunne køre i pendulfart fra skadestedet til hospitalet. Ved hospitalet skulle det danske militærpoliti gennemføre afsøgning af de tilskadekomne for våben, eksplosiver og andre farlige genstande, inden de blev overdraget til hospitalet. Alt i alt en lærerig øvelse, hvor beredskabets evne til at samarbejde blev udfordret.

 

Portugisiske førstehjælpere behandler en ´såret´ dansker. Foto: RS.Portugisiske førstehjælpere behandler en ´såret´ dansker. Resolute Support / Forsvaret.

 

Dansk soldat fra militærpolitiet til en af de tilskadekomne. Foto: RS.Dansk soldat fra militærpolitiet til en af de tilskadekomne. Resolute Support / Forsvaret.

 

Ambulancereddere skaber overblik og behandler de tilskadekomne. Foto: RS.Ambulancereddere skaber overblik og behandler de tilskadekomne. Resolute Support / Forsvaret.

 

Koordination på skadestedet mellem en ester og en dansker fra militærpolitiet. Foto: RS.Koordination på skadestedet mellem en ester og en dansker fra militærpolitiet. Resolute Support / Forsvaret.

 

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

 

Operatørbidraget ved Operation Inherent Resolve – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19 restriktionerne på basen og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver gradvist justeret.

 

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.