Den danske hundefører hilser på en af de afghanske sprængstofhunde.

En danske hundefører ved Resolute Support giver tips og tricks i forhold til, hvordan man kan aflæse hundens signaler. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support - Afghanistan

For to uger siden ankom et nyt, dansk hundebidrag, der består af en hundefører, en hund og en sikringsmand, til missionen. De første par uger har det nye hold brugt på at akklimatisere sig. Særligt sprængstofhunden, der skal vænne sig til varmen, nye lugte og indtryk.

 

Hund og hundefører er certificeret hjemme i Danmark og kan efter akklimatisering begynde på deres arbejdsopgaver. Den amerikanske ledelse i lejren, hvor hundebidraget holder til, inviterede hundebidraget ud til den afghanske major Hazem. Han leder sikkerheden i det afghanske flyvevåben, hvor de også bruger sprængstofhunde. Formålet med besøget var egentlig blot at hilse på de afghanske kolleger, men danskerne fik også lejlighed til at demonstrere hundens evner og blev herefter bedt om at dele tips og gode råd med de afghanske hundeførere.

 

Den danske hundefører giver tips og tricks i forhold til, hvordan man kan aflæse hundens signaler.

Den danske hundefører hilser på en af de afghanske sprængstofhunde. Foto: Forsvaret

 

Hundebidraget har den seneste uge afsøgt 67 biler, 14 lastbiler og en hangar på flyvepladsen.

 

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

 

 

Iver Huitfeldt har i ugens løb primært patruljeret i den sydlige del af Den Persiske Golf. I forbindelse med patruljeringen kommer fregatten ofte i kontakt med skibe i området. Radiokontakten er med til at informere om, at Iver Huitfeldt er en del af European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz.

Fregatten Iver Huitfeldt har i ugens løb primært patruljeret i den sydlige del af Den Persiske Golf. I forbindelse med patruljeringen kommer fregatten ofte i kontakt med skibe i området. Radiokontakten er med til at informere om, at Iver Huitfeldt er en del af European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz. Foto: Forsvaret 

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt og besætning har været på patrulje vest for Hormuz-strædet og haft et forsyningsanløb af Al Salam flådebasen i Abu Dhabi. Umiddelbart inden afgang fra havn kom udenrigsminister Jeppe Kofod på besøg. European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz, som AGENOR er en del af, har et civilt aspekt og militært aspekt. Iver Huitfeldt er en del af det militære, men den diplomatiske indsats er i øjeblikket også under dansk ledelse.

 

Danmark er verdens 5. største søfartsnation. Så ikke helt sjældent passerer Iver Huitfeldt forbi skibe med for eksempel den karakteristiske lyseblå farve.

Danmark er verdens femtestørste søfartsnation. Så ikke helt sjældent passerer Iver Huitfeldt forbi skibe med for eksempel den karakteristiske lyseblå farve. Foto: Forsvaret

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

 


Operation Barkhane - Mali

I denne uge har det danske helikopterdetachement støttet de franske styrker med taktisk troppetransport. Transporterne har bestået i hurtigt at indsætte og hente de franske styrker i forbindelse med en større operation i området.

 

Derudover har detachementet udført enkelte logistiske genforsyningsflyvninger til de franske baser og forestået VIP-transport.

 

Bidraget har fløjet i 27 timer og 26 minutter og transporteret 325 kg gods og 229 personer den seneste uge.

 

Det danske helikopterbidrag i Mali rundede i sidste uge 700 flyvetimer i missionen.

Det danske helikopterbidrag i Mali rundede i sidste uge 700 flyvetimer i missionen. Foto: Forsvaret

 

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

De danske soldater har gennemført uddannelse og træning sammen med estiske kolleger forud for en række øvelser, hvor britiske, estiske og danske soldater vil indgå i en fælles styrke. Derfor er det nødvendigt at kunne anvende hinandens procedurer, formationer og taktiker.

 

Panserværnssoldaterne i Vidar-kompagniet har trænet i at bekæmpe modstanderens køretøjer.

Panserværnssoldaterne i Vidar-kompagniet har trænet i at bekæmpe modstanderens køretøjer. Foto: Forsvaret

 

I løbet af ugen har besætninger på de danske infanterikampkøretøjer trænet sammen med deres estiske kolleger. Besætningerne har gennemgået overvejelserne ved valg af formation og trænet både estiske og danske formationer.

I løbet af ugen har besætninger på de danske infanterikampkøretøjer trænet sammen med deres estiske kolleger. Besætningerne har gennemgået overvejelserne ved valg af formation og trænet både estiske og danske formationer. Foto: Forsvaret

 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her