Dansk helikopter i Mali fotograferet over maskingeværet på den anden helikopter

De danske helikoptere har i den seneste uge fløjet nyankomne franske soldater ud til deres baser og fløjet de soldater, der skulle afløses, til Gao. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Operation Barkhane - Mali

I den seneste uge har det danske helikopterbidrag til den franske Operation Barkhane i Mali fløjet godt 20 timer, transporteret 57 personer og flyttet knap to ton gods.

 

Opgaverne har primært været at bistå de franske styrker i forbindelse med deres tropperotation. Nyankomne franske soldater og gods er blevet transporteret ud til en række forskellige baser, mens det afløste personel er blevet fløjet retur til Gao for derfra at fortsætte hjemturen til Frankrig.

 

Ugen bød på en lidt speciel mission. Bidraget støttede en britisk CH-47 (Chinook) i forbindelse med, at der skulle flyttes en ikke-flyvedygtig FN-helikopter. Mens Chinook’en stod for selve løftearbejdet, medbragte den danske helikopter det nødvendige personel og fungerede som støtte og sikring under den cirka tre timer lange returflyvning.

 

Ugen bød på en lidt speciel mission. Bidraget støttede en britisk CH-47 (Chinook) i forbindelse med, at der skulle flyttes en ikke-flyvedygtig FN-helikopter. Mens Chinook’en stod for selve løftearbejdet, medbragte den danske helikopter det nødvendige personel og fungerede som støtte og sikring under den cirka tre timer lange returflyvning.

Det danske bidrag fungerede som sikring og støtte i forbindelse med den specielle transport. 

 

Enhanced Forward Presence – Den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland

I den forløbne uge har de danske soldater ved enhanced Forward Presence i Estland deltaget i integrationsøvelser med de nyankommne britiske soldater fra 5 RIFLES. Der er blandt andet blevet gennemført en stor alarmeringsøvelse, der skulle teste og finpudse beredskabet.

 

Pansrede køretøjer under alarmeringsøvelse

Pansrede køretøjer linet op og klar til at rykke ud under alarmeringsøvelse. Foto: Presseofficeren, enhanced Forward Presence / Forsvaret

 

I weekenden lavede danske og britiske soldater en udstilling ved et stort motorshow i byen Tartu i den sydøstlige del af Estland.

I weekenden lavede danske og britiske soldater en udstilling ved et stort motorshow i byen Tartu i den sydøstlige del af Estland. I den del af landet er NATO-soldaterne som regel ikke så synlige. Det var en mulighed for at vise tilstedeværelse overfor en stor gruppe estere. Foto: Presseofficeren, enhanced Forward Presence / Forsvaret

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19 restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Den forgangne uge har budt på to passager af Hormuz-strædet for fregatten Iver Huitfeldt og besætningen. Der er døgnet rundt handelsskibe, der passerer strædet og de omkringliggende farvande. Et af formålene med missionen er at understøtte handelsskibenes frie bevægelighed. Det gøres ved at være en del af normalbilledet i området, og derfor sejler Iver Huitfeldt til tider tæt sammen med handelsskibene.

 

Handelsskibene er tungt lastede, når de forlader Golfen på vej østover i Hormuz-strædet. Iver Huitfeldts opgave er at være tilstede og observere, at skibene med deres værdifulde last får mulighed for at passere uhindret gennem området.

Handelsskibene er tungt lastede, når de forlader Golfen på vej østover i Hormuz-strædet. Iver Huitfeldts opgave er at være tilstede og observere, at skibene med deres værdifulde last får mulighed for at passere uhindret gennem området. Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret

 

Der er ikke tvivl om, at indsatsen værdsættes. Et handelsskib kvitterede i ugens løb for Iver Huitfeldts tilstedeværelse med et billede af fregatten taget fra handelsskibets brovinge.

Der er ikke tvivl om, at indsatsen værdsættes. Et handelsskib kvitterede i ugens løb for Iver Huitfeldts tilstedeværelse med et billede af fregatten taget fra handelsskibets brovinge. Foto: Privat

 

Der gennemføres løbende øvelsesaktivitet om bord på Iver Huitfeldt. Allervigtigst er det at bibeholde evnen til at redde sig selv, hvis noget går galt. Derfor er træning i blandt andet brandslukning og håndtering af sårede en væsentlig del af hverdagen til søs.

Der gennemføres løbende øvelsesaktivitet om bord på Iver Huitfeldt. Allervigtigst er det at bibeholde evnen til at redde sig selv, hvis noget går galt. Derfor er træning i blandt andet brandslukning og håndtering af sårede en væsentlig del af hverdagen til søs. Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret

Fakta

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.