Maskingevær skydning på Agenor

Selv om fregatten ikke oplever aggressiv adfærd fra andre aktører i området, er det vigtigt at holde sig skarp. Skydning med tungt og let maskingevær skal løbende vedligeholdes.

Af Forsvarskommandoen

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt har i den forgangne uge patruljeret i Oman-bugten på den østlige side af Hormuz-strædet. Bugten er præget af stor aktivitet fra civile skibe, der enten skal ind i Golfen, fisker eller skal anløbe havnene i området. Omanbugten er et større farvand end Golfen, og derfor er der også mere plads til øvelsesaktivitet. Ugen har blandt andet budt på øvelsesskydning, ligesom muligheden for at gennemføre træning mellem enhederne blev udnyttet, da den franske fregat FS Languedoc passerede Iver Huitfeldt.

 

Om AGENOR

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuz-strædet vil være overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater ombord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

 

 

Operation Barkhane - Mali

Det danske helikopterbidrag kan tydeligt mærke, at operationstempoet er steget igen. De allierede styrker på jorden er meget aktive, og det afstedkommer blandt andet et stort behov for genforsyninger.

Da afstanden mellem basen, hvor helikopterne er placeret, og landstyrkerne er op til 400 kilometer, bliver det nogle lange dage for besætningerne. Rekorden er indtil videre cirka otte timer i sædet.

Når helikopterne vender tilbage til basen, står mekanikerne klar til at udbedre slid og fejl på helikopterne.

 

Om Operation Barkhane

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

 

Resolute Support – Afghanistan

Ugen hos det danske sikrings- og eskortebidrag er gået med uddannelse for at kunne opretholde et højt fagligt niveau. Bidraget har gennemført uddannelse i håndtering af improviserede sprængladninger i samarbejde med amerikanske specialister, der er tilknyttet New Kabul Compound, hvor bidraget har hjemme.

 

Om Resolute Support

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Ugens store begivenhed har været ”breaching”-uddannelsen. Den danske beredskabsstyrke uddannes til at kunne komme allierede og andre samarbejdspartnere til undsætning, hvis de skulle sidde fastklemt i et pansret køretøj. De pansrede køretøjer er svære at komme ind i, da de er lavet til at kunne modstå sådanne angreb. Derfor har den danske beredskabsstyrke i samarbejde med det nationale støtteelementfået lov til at bruge skrottede pansrede køretøjer til at øve på.

 

Britiske samarbejdspartnere støttede med dygtige instruktører under uddannelsen og demonstrerede de redskaber, der er til rådighed, når soldaterne skal bryde ind i de pansrede køretøjer.

 

Enhanced Forward Presence – Den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland

Efter at have trænet på en helt ny kørebane for kampkøretøjer uden for lejren i Tapa har Vidarkompagniet og støtteenhederne i det danske bidrag i Estland deltaget i øvelse Furious Bugle. 

 

Under øvelsen trænede soldater fra Danmark og Storbritannien side om side i den britiskledede NATO Battle Group.

 

Allerede lørdag gør enhederne igen klar til at rykke ud. Denne gang til øvelsen Iron Spear, som blandt andet indeholder en skydekonkurrence for infanterikampkøretøjer.

Infanterikampkøretøj på kørebanen i Tapa

Infanterikampkøretøj på kørebanen i Tapa

Infanterikampkøretøj på kørebanen i Tapa

Foto: Presseofficeren

 

Om enhanced Forward Presence

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om Enhanced Forward Presence her


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbaseni de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver gradvist justeret.

Om Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.