En gast fra Iver Huitfeldt kaster en kasteline ind til personellet på kajen i forbindelse med ankomst til Dubai. Kastelinen benyttes til at trække trosserne op på land, så fregatten kan fortøjes sikkert i havn.

En gast fra Iver Huitfeldt kaster en kasteline ind til personellet på kajen i forbindelse med ankomst til Dubai. Kastelinen benyttes til at trække trosserne op på land, så fregatten kan fortøjes sikkert i havn.

Af Forsvarskommandoen

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Fregatten Iver Huitfeldt, som i øjeblikket er indsat i Hormuz-strædet for at understøtte skibsfartens frie bevægelighed, består udover den faste besætning af en række større og mindre delbidrag fra resten af Søværnet og Forsvaret. Efter 2,5 måneds sejlads og to måneder i operationsområdet blev størstedelen af de eksterne bidrag udskiftet i ugens løb. De eksterne bidrag kommer fra forskellige steder som Flyvevåbnets Eskadrille 723, Militærpolitiet i Aalborg, Søværnets Dykkertjeneste og Frømandskorpset i Kongsøre, sprogofficerer fra Forsvarsakademiet samt læge og sygeplejerske fra Sanitetskommandoen. I disse covid-19-tider var det en større logistisk operation at få de i alt 40 personer skiftet ud med deres afløsere.

 

Omskiftningen fandt sted i Dubai i forbindelse med et knap fem dage langt havneophold. Iver Huitfeldt er nu på patrulje igen med friske forsyninger. Udover at patruljere i Hormuz-strædet og de omkringliggende farvande er fokus på at få integreret de nye eksterne besætningsmedlemmer bedst muligt. Lørdag passerede Iver Huitfeldt Hormuz-strædet og befinder sig i øjeblikket i Omanbugten.

 

Udsigten fra helikopterdækket mod Dubai er imponerende. Desværre umuliggør covid-19, at besætningen kan gå i land i forbindelse med havneopholdet.

Udsigten fra helikopterdækket mod Dubai er imponerende. Desværre umuliggør covid-19, at besætningen kan gå i land i forbindelse med havneopholdet.

 

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

I den forgange uge har danske soldater fra NATO´s enhanced Forward Presence (eFP) kampgruppe deltaget i en større brigadeøvelse i nabolandet Letland sammen deres britiske og estiske kolleger. 

 

EFP-kampgruppen indgår i den 1. estiske brigade, og ”Furious Axe”-øvelsens formål var at træne brigadens evne til koordinerede, defensive operationer i hele det baltiske område samt til at udføre effektive modangreb mod en fremrykkende, fjendtlig styrke. Under øvelsen fungerede den canadisk-ledede eFP-kampgruppe i Letland som fjendestyrke. 

 

Under øvelsen fik soldaterne blandt andet besøg af den danske chef for NATO´s hovedkvarter Multinational Division North, generalmajor Flemming Mathiasen.

 

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Operation Barkhane, Mali

I den forgangne uge har det primære fokus for de danske soldater på jorden i Mali stået på vedligehold og prøveflyvning af de to danske helikoptere. Derfor har helikopterne kun været på en enkelt mission. Den ene helikopter blev klar til at flyve missioner for de franske samarbejdspartnere igen sidst på ugen.

 

Helikopterne har fløjet i alt fire timer, flyttet 1.077 kilo gods og flyttet otte personer siden sidste Mission Update.

 

Danske helikoptere indsat i Mali.

Danske helikoptere indsat i Mali. Foto: Forsvaret

 

 

Resolute Support Mission – Afghanistan

I løbet af de seneste uger har den danske eskadron i Kabul, sikrings- og eskortebidraget, gennemført den såkaldte ’breaching’-uddannelse med britiske samarbejdspartnere. Her er de danske soldater blevet undervist i, hvordan man gennembryder pansrede køretøjer, hvis det eksempelvis bliver nødvendigt at komme allierede til undsætning, der sidder fastklemt. Som beredskabsstyrke skal eskadronen kunne rykke ud til alle tænkelige hændelser på meget kort tid.

 

Uddannelsen kulminerede i en større øvelse i denne uge, hvor de danske soldater, der har hjemme i lejren New Kabul Compound, blev indsat i et komplekst øvelsesscenarie i Hamid Karzai International Airport North. Øvelsen foregik i en anden lejr for at gøre koordinationen mellem operationscentret, der indsætter beredskabsstyrken, soldaterne på jorden og den nødstedte enhed mere kompleks. Her skulle beredskabsstyrken reagere på et angreb mod et pansret køretøj, hvor de tilskadekomne ikke kunne komme ud. De danske soldater var derfor nødt til at bryde køretøjet op for herefter at kunne evakuere de tilskadekomne. Under øvelsen fik eskadronen øvet alle delelementerne i de foregående ugers uddannelse i en så virkelighedsnær situation som muligt. Det opretholder og øger eskadronens evne til at reagere hurtigt og effektivt som beredskabsstyrke.

 

 

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.