Iver Huitfeldt passerer ofte handelsskibene i området. Udvalgte skibe kaldes op for at understrege missionens formål.

Iver Huitfeldt passerer ofte handelsskibene i området. Udvalgte skibe kaldes op for at understrege missionens formål. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Fregatten Iver Huitfeldt har patruljeret i Omanbugten og den sydlige del af Golfen. I ugens løb har fregatten gennemført to passager af Hormuz-strædet, og derudover har Iver Huitfeldt tilbragt en del tid umiddelbart vest for strædet.

 

Der er meget trafik i Hormuz-strædet som følge af strædets placering ved indsejlingen til Golfen. Fregattens gentagne passager gennem Hormuz-strædet samt patruljeringen i Golfen og Omanbugten følger naturligt af opgaven med at understøtte handelsskibenes frie bevægelighed.

 

Fregattens bevægelser bliver selvfølgelig også bemærket af de regionale aktører som Iran, Oman og de Forenede Arabiske Emirater. Dialogen med de regionale aktører er præget af gensidig respekt og af, at alle efterhånden kender hinandens hensigter.

 

Iver Huitfeldt fik i ugens løb mulighed for at hjælpe den franske fregat i missionen, da deres helikopter havde behov for ekstra brændstof i forbindelse med en flyvning. Helikopteren landede på Iver Huitfeldt tidligt på aftenen og gennemførte ”Rotors Running refuelling”. Her fik helikopteren brændstof fra Iver Huitfeldt, mens den stod på dækket med snurrende rotor.

Iver Huitfeldt fik i ugens løb mulighed for at hjælpe den franske fregat i missionen, da deres helikopter havde behov for ekstra brændstof i forbindelse med en flyvning. Helikopteren landede på Iver Huitfeldt tidligt på aftenen og gennemførte ”Rotors Running refuelling”. Her fik helikopteren brændstof fra Iver Huitfeldt, mens den stod på dækket med snurrende rotor. Foto: Forsvaret

 

Mand over bord” er sammen med brand eller vandindtrængning en af de værste ting, man kan forestille sig på et skib. Derfor trænes procedurerne. Den gule dukke ”Oscar” får her herte-lunge-redning efter at være faldet over bord fra helikopterdækket.

”Mand over bord” er sammen med brand eller vandindtrængning en af de værste ting, man kan forestille sig på et skib. Derfor trænes procedurerne. Den gule dukke ”Oscar” får her hjerte-lunge-redning efter at være faldet over bord fra helikopterdækket. Foto: Forsvaret

 

Træning i brug af håndvåben holdes ved løbende vedlige.

Træning i brug af håndvåben holdes løbende vedlige. Foto: Forsvaret

 

 

Operation Barkhane - Mali

Helikopterbidraget har fløjet fem missioner den seneste uge. Eftersom at de franske styrker på jorden har afsluttet en større operation, har der primært været fokus på genforsyning og støtte til troppebevægelserne tilbage til de etablerede baser.

 

Grundet tekniske problemer opererer det danske bidrag i øjeblikket med en enkelt helikopter.

Grundet tekniske problemer opererer det danske bidrag i øjeblikket med en enkelt helikopter. Foto: Forsvaret

 

På grund af tekniske problemer er den ene af de to helikoptere, som det danske bidrag råder over, er ude af drift. Det betyder, at fokus i samarbejdet mellem bidraget og franskmændene i endnu højere grad end tidligere ligger på at optimere og tænke ud af boksen, så det danske bidrag kan levere mest mulig støtte med den ene helikopter.

 

Den seneste uge har bidraget fløjet godt 10 timer og transporteret 570 kg godt og 36 personer.

Den seneste uge har bidraget fløjet godt 10 timer og transporteret 570 kg godt og 36 personer. Foto: Forsvaret

 

 

Resolute Support - Afghanistan

I lejren i Kabul har det danske sikrings- og eskortebidrag været beredskabsstyrke.

 

Danske pansrede køretøjer under en test af beredskabet i New Kabul Compound.

Danske pansrede køretøjer under en test af beredskabet i New Kabul Compound. Foto: Forsvaret

 

Dansk soldat gør klar til at sidde op på et pansret køretøj under en beredskabsøvelse.

Dansk soldat gør klar til at sidde op på et pansret køretøj under en beredskabsøvelse. Foto: Forsvaret

 

Grundet covid-19 har de danske soldater færre opgaver, der relaterer sig til sikring og eskortering af danske rådgivere. I stedet bruges soldaterne som en beredskabsstyrke, der kan rykke ud til hændelser i Kabul, hvis NATO-allierede skulle komme i knibe.

 

Dansk soldat forcerer en lav T-wall under militærkonkurrence.

Dansk soldat forcerer en lav T-wall under militærkonkurrence. Foto: Forsvaret

 

Der kæmpes på romaskinen mod trætte portugisere.

Der kæmpes på romaskinen mod trætte portugisere. Foto: Forsvaret

 

For at holde træningsintensiteten oppe har de danske soldater i Hamid Karzai International Airport North deltaget i en portugisisk militærkonkurrence, hvor de i hold af otte skulle holdet forcere otte forhindringer på tid i konkurrence med andre hold.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19 restriktionerne på basen, og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

I et intenst og realistisk øvelsesscenarie trænede danske soldater i den forgangne uge side om side med britiske og estiske soldater. 

 

Under øvelsen gennemførte de danske og estiske soldater taktiske manøvrer med soldater og infanterikampkøretøjer understøttet af britisk artilleri og morterer. 

 

Øvelsen i Letland gav soldaterne mulighed for at træne de operative kapaciteters samvirke, og for at soldater og førere kunne teste deres taktiske færdigheder under så realistiske forhold som muligt.

 

I de kommende uger fortsætter NATO-styrker i de baltiske lande øvelsesaktiviteterne i Litauen. (Foto: Oliver, eFP)

I de kommende uger fortsætter NATO-styrker i de baltiske lande øvelsesaktiviteterne i Litauen. Foto: Oliver / enhanced Forward Presence

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.