Dansk soldat fra Vidar-kompagniet. (Foto: NATO)

Dansk soldat fra Vidar-kompagniet. Foto: NATO

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support - Afghanistan

Missionen er ved at lakke mod enden for størstedelen af Hold 13, som bliver afløst i begyndelsen af december. I den forbindelse har sikrings- og eskortebidraget haft sidste periode som beredskabsstyrke i Kabul i tilfælde af, at koalitionspartnere skulle have brug for støtte. Hermed kan de danske soldater koncentrere sig om den kommende overdragelse, men også på deres kerneopgave med at sikre og eskortere rådgivere, som dog er begrænset på grund af COVID-19.

 

Gruppe fra sikrings- og eskortebidraget klar til at eskortere oberst Timm Willum Larsen til en lejr i Kabul, hvor han skal besøge danske soldater.                
Gruppe fra sikrings- og eskortebidraget klar til at eskortere oberst Timm Willum Larsen til en lejr i Kabul, hvor han skal besøge danske soldater.

 

Den nye chef for det danske kontingent i Kabul, oberst Timm Willum Larsen, har besøgt de danske enheder og talt med soldaterne for på nært hold at få indblik i, hvordan de forskellige bidrag løser opgaverne. Under besøget blev oberst Timm Willum Larsen eskorteret af det danske sikrings- og eskortebidrag, der dermed også fik direkte mulighed for at vise, hvordan de løser deres kerneopgave.

 

De danske soldater i New Kabul Compound bliver afløst af kolleger hjemmefra i starten af december.

De danske soldater i New Kabul Compound bliver afløst af kolleger hjemmefra i starten af december.

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Efter tre måneder i missionen har Iver Huitfeldt forladt operationsområdet og vendt stævnen hjemover. Det blev blandt andet til 16 passager af Hormuz-strædet, fire havneophold, tre øvelser med den franske fregat i styrken, mange opkald på VHF-radioen til handelsskibene, 77 rapporter til staben om situationen i og omkring Hormuz-strædet, to bortsprængninger af genstande i havet, to ministerbesøg og tre genforsyninger, hvor der blev tanket brændstof til søs. Siden afgang fra Danmark har Iver Huitfeldt sejlet mere end 25.000 sømil.

 

Fregatten er nu på vej retur til europæiske farvande via Adenbugten, Rødehavet og Suezkanalen. Om bord er hensigten nu, at besætningen får mulighed for at hvile ud efter tre måneders indsættelse. På trods af, at skibet kun i meget begrænset omfang har haft fysisk forbindelse med land, blev der tidligere på ugen konstateret et tilfælde af COVID-19 hos et af besætningsmedlemmerne. Vedkommende er blevet erklæret rask igen, mens besætningen er blevet pålagt skrappe restriktioner for at forhindre eventuel tilbageværende smitte i at brede sig.

 

Iver Huitfeldt forlader operationsområdet sydøstover i Omanbugten.

Iver Huitfeldt forlader operationsområdet sydøstover i Omanbugten.

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Danske soldater fra Vidar-kompagniet ved NATO’s kampgruppe i Estland har siden starten af november deltaget i en stor, multinational NATO-øvelse i Litauen.

 

Øvelse ”Iron Wolf” indgår i en række af samarbejdsøvelser på tværs NATO’s kampgrupper i Baltikum og Polen, som skal demonstrere evnen til kollektivt forsvar i de baltiske lande.  

 

Der er fortsat iværksat en række COVID-19 restriktioner på kasernen i Tapa i Estland.

 

Soldaterne følger nøje de lokale, estiske retningslinjer, og danske læger i Tapa rådgiver dagligt den stedlige danske chef om relevante tiltag.

 

Operation Barkhane – Mali

Den seneste uge har det danske helikopterbidrag fløjet seks missioner. Der er transporteret 91 personer og 2571 kg gods. Flyvetid 16 timer og 23 minutter.

 

Indholdet af missionerne har bestået af en blanding af rotation af soldater, genforsyning, transport af en VIP og en evakuering af en soldat, der var kommet til skade med sit ben.

 

En såkaldt burnpit, hvor affald brændes af, fotograferet fra den danske helikopter under en transportopgave.

En såkaldt burnpit, hvor affald brændes af, fotograferet fra den danske helikopter under en transportopgave.

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19 restriktionerne på basen og i resten af landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.