Udsigt i Suezkanalen hen over ’missilbrønden’ på Iver Huitfeldt. Bagved ses de klassiske lyseblå skibe, som har dannet en stor del af bagtæppet for Iver Huitfeldts deployering.

Udsigt i Suezkanalen hen over ’missilbrønden’ på Iver Huitfeldt. Bagved ses de klassiske lyseblå skibe, som har dannet en stor del af bagtæppet for Iver Huitfeldts deployering.

Af Forsvarskommandoen

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Iver Huitfeldt er på vej hjem til Danmark, og fregatten er nu nået til Middelhavet. Efter at have forladt missionsområdet har Iver Huitfeldt sejlet gennem Adenbugten, Rødehavet og Suezkanalen for at nå frem til Middelhavet. I Middelhavet anløb Iver Huitfeldt NATO-basen i Souda Bay på Kretas nordlige side for at få friske forsyninger af proviant og brændstof om bord.

 

Mens fregatten gennemsejler Middelhavet, benytter besætningen lejligheden til at bidrage til NATOs Operation Sea Guardian. Operationen har til formål at bevare et overblik over den maritime situation i Middelhavet for at kunne afskrække og imødegå terror. Iver Huitfeldts opgave er at bidrage til overvågningen på overfladen og i luften omkring fregattens planlagte rute.

 

Solnedgang i Rødehavet. Trafikken af varer mellem Asien og Europa går  bl.a. via Rødehavet og Suezkanalen.

Solnedgang i Rødehavet. Trafikken af varer mellem Asien og Europa går blandet andet via Rødehavet og Suezkanalen.

 

Skift af lods i Suezkanalen. Passagen af Suezkanalen tager mellem 10 og 14 timer. Krigsskibe får normalt lov til at sejle først i konvojerne. Under passagen havde Iver Huitfeldt tre forskellige lodser om bord til at støtte teamet på broen.

Skift af lods i Suezkanalen. Passagen af Suezkanalen tager mellem 10 og 14 timer. Krigsskibe får normalt lov til at sejle først i konvojerne. Under passagen havde Iver Huitfeldt tre forskellige lodser om bord til at støtte teamet på broen.

 

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

I den forløbne uge har danske soldater fra NATO-styrken i Estland deltaget i øvelse Winter Shield i Letland.

 

Øvelsen bruges blandt andet til at teste samvirket mellem land- og luftoperationer. Ud over NATOs regionale kampgrupper i Baltikum deltager også amerikanske specialstyrker og AH-64 Apache kamphelikoptere. Øvelsen skal samtidig demonstrere NATOs evne til at gennemføre et kollektivt forsvar af de baltiske lande og Polen.

 

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19 restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Operation Barkhane, Mali

Den seneste uge har det danske helikopterbidrag i Mali fløjet fem missioner på i alt 14 timer og 51 minutter. Helikopteren har flyttet 124 personer og knap to tons gods.

 

Indholdet af missionerne var en blanding af personeltransport, forsynings- og eskorte-missioner.

 

De første tre dage i ugen blev der ikke fløjet missioner, fordi helikopteren var i hænderne på flymekanikerne til et planlagt eftersyn.

 

 

Resolute Support Mission – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag er ved at afslutte deres udsendelse. I disse uger roterer bidraget hjem til Danmark, hvilket er en større logistisk opgave. Soldaterne skal først fra lejren New Kabul Compound, hvor de har hjemme, til den større lejr Hamid Karzai International Airport North (HKIA N). Transporten gennemfører bidraget selv i dets pansrede køretøjer. I HKIA N bliver soldaternes bagage m.v. pakket ned, inden de kan flyve mod Danmark. Manøvren bliver hjulpet af det nationale støtteelement, der varetager logistikken i missionen.

 

Denne uge lander de nye sikrings- og eskortesoldater, der skal overtage ansvaret som beredskabsenhed, hvis NATO-allierede skulle komme i knibe i Kabul. Ugen er derfor præget af overdragelse, så de nye soldater bliver sat ind i de lokale forhold og bliver klar til opgaven.

 

 

Militær trænings- og uddannelsesmission - Ukraine

Ukraines Land Forces Academy i Lviv har netop gennemført den sidste uge af et tre måneders videreuddannelsesforløb for kaptajner. Den danske rådgiver har sammen med internationale rådgivere ved akademiet deltaget i planlægning af kurset og sikret, at NATO-procedurer er en integreret del i uddannelsen.

 

Deltagerne har gennemført moduler i taktik og føring af mindre enheder, et ledelsesmodul med undervisning i blandt andet international humanitær folkeret, menneskerettigheder og ligebehandling af mænd og kvinder.  Til sidst har eleverne gennemgået et modul i militære planlægningsprocesser.

 

Kurset er målrettet mod officerer fra kampvogns- og infanterienheder og som noget nyt også for artilleriofficerer. Alle yder en stor indsats, og eleverne deler gerne ud af deres erfaringer fra kamphandlingerne i det østlige Ukraine, hvor alle har gjort tjeneste i kortere eller længere tid.

 

Dette femte hold var årets sidste. Holdet skulle have været i gang frem til og med 14. december 2020, men pga. COVID-19 er missionen blevet bragt til standsning for begge nationer. De danske soldater landede sikkert i Billund søndag d. 29. november.

 

 

NATO MISSION IRAQ – Bagdad

 

Forsvaret overtog den 24. november ledelsen af NATO-missionen NATO MISSION IRAQ, som har til formål at gennemføre rådgivning og træning af det irakiske sikkerhedsapparat med udgangspunkt i Bagdad.

 

Det overordnede formål med missionen, som er en ”non combat” træningsmission, er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre at ISIL genopstår. NATO bidrager efter anmodning og ønske fra den irakiske regering.

 

Ved at overtage af ledelsen af NMI bidrager Danmark aktivt til, at Irak på sigt selv kan forestå egen sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme.

 

Den konkrete opgave for missionen og den danske ledelse er fortsat at rådgive forsvarsministeriet og forsvarsstaben og den nationale sikkerhedsrådgiver indenfor Bagdad by.

 

Rådgivningen forventes også at komme til at omfatte andre ministerområder med sikkerhedsstyrker/opgaver i Bagdad.

 

Forsvarets bidrag består af et ledelsesteam, livvagter, et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag og soldater til logistisk støtte til både Bagdad og Kuwait, i alt op mod 140 soldater. Fra maj 2021 til maj 2022 vil Danmark desuden bidrage med helikopterstøtte.

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Siden den 31. oktober 2020 har seks danske soldater været udsendt til Ukraine for at bidrage med en grundlæggende militær uddannelse til enheder fra det ukrainske forsvar.

 

Formålet med de danske soldaters tilstedeværelse og uddannelsesstøtte er at øge uddannelsesniveauet ved det ukrainske forsvar og præge doktrinen i retning af NATO-standarder.

 

Missionen er ledet af Storbritannien, som årligt bidrager med adskillige kortvarige træningshold. Det danske forsvar bidrager årligt med op til fem mobile træningshold fra Hæren.

 

Læs mere om den danske hjælp til Ukraine her