EH101 over Nigerfloden.

En af de danske helikoptere over Niger-floden, der løber gennem Mali. Foto: Flyvevåbnet

Af Forsvarskommandoen

 

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

For de udsendte danske soldater fra VIDAR kompagniet har ugen i Estland blandt andet budt på skydning med træningsammunition, der er designet til skydning i områder, hvor projektilers opspring udgør et problem. Derudover har soldaterne fået en genopfriskning af teoriundervisningen i patruljetjeneste forud for en spændende patruljeøvelse sidst på året.

 

Det lille danske team, som er dedikeret til at påkalde og koordinere flystøtte til soldater i kamp på jorden, kaldet Joint Terminal Attack Controller (JTAC) teamet, har igen denne uge deltaget i øvelse Winter Shield i Letland. Her træner JTAC teams fra en række NATO lande disciplinen at kunne påkalde og koordinere flystøtte til soldater.

 

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19 restriktionerne på basen, og i landet, er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

Operation Barkhane, Mali

Den seneste uge har det udsendte helikopterbidrags helikopter fløjet to missioner, en personeltransport og en eskorteringsmission.

 

Derudover har bidraget varetaget beredskabet som evakueringshelikopter i tilfælde af sårede personer, samt været på beredskab til at indsætte styrker på jorden med kort varsel.

 

Forskellige typer af helikoptere i Mali

Helikoptere fra flere lande og af flere typer på jorden i Mali. 

 

I alt har bidraget flyttet 1.300 kilo gods og flyttet ni personer.

 

 

Resolute Support Mission – Afghanistan

Det danske bidrag er ved at rotere. Hold 14a er ved at være på plads i missionen og har overtaget det formelle ansvar. Ugen har derfor budt på en masse omskolinger, sidemandsoplæring samt rundvisninger i de danske lejre. Det danske sikrings- og eskortebidrag har i løbet af ugen gennemført køreomskolinger til de pansrede køretøjer. Køreomskolingen foregår i Hamid Karzai International Airport North, da denne lejr er betydelig større end New Kabul Compound, hvor de normalt hører hjemme.

 

Det danske pansrede køretøj af typen MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)

Det danske pansrede køretøj af typen MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)

 

Det danske militærpoliti har gennemført træning som normalt. Denne uge bød på træning af at håndtere et ligsyn, samt at få ensrettet procedurer. Militærpolitiet samarbejder med andre nationers bidrag. De havde til denne træning fem forskellige nationaliteter med.

 

Personel fra fem nationer, der modtager undervisning i ligsyn (Fra venstre: Bosnien, Norge, Estland, Danmark og Australien)

Personel fra fem nationer, der modtager undervisning i ligsyn (Fra venstre: Bosnien, Norge, Estland, Danmark og Australien).

 

 

NATO MISSION IRAQ – Bagdad

Den danske Generalløjtnant Per Pugholm Olsen overtog den 24. november ledelsen af NATO-missionen NATO MISSION IRAQ (NMI), som har til formål at gennemføre rådgivning og træning af det irakiske sikkerhedsapparat med udgangspunkt i Bagdad.

 

Det overordnede formål med missionen, som er en ”non combat” træningsmission, er at hjælpe Irak med at opbygge den fornødne kapacitet i sikkerhedsstyrkerne til at forhindre at ISIL genopstår. NATO bidrager efter anmodning og ønske fra den irakiske regering.

 

Den konkrete opgave for missionen og den danske ledelse er fortsat at rådgive forsvarsministeriet og forsvarsstaben og den nationale sikkerhedsrådgiver indenfor Bagdad by.

 

Rådgivningen forventes også at komme til at omfatte andre ministerområder med sikkerhedsstyrker/opgaver i Bagdad.

 

Forsvarets bidrag består af et ledelsesteam, livvagter, et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag og soldater til logistisk støtte til både Bagdad og Kuwait, i alt cirka 140 soldater. Fra maj 2021 til maj 2022 vil Danmark desuden bidrage med helikopterstøtte.

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Siden den 31. oktober 2020 har seks danske soldater været udsendt til Ukraine for at bidrage med en grundlæggende militær uddannelse til enheder fra det ukrainske forsvar.

 

Formålet med de danske soldaters tilstedeværelse og uddannelsesstøtte er at øge uddannelsesniveauet ved det ukrainske forsvar og præge doktrinen i retning af NATO-standarder.

 

Missionen er ledet af Storbritannien, som årligt bidrager med adskillige kortvarige træningshold. Det danske forsvar bidrager årligt med op til fem mobile træningshold fra Hæren.

 

Læs mere om den danske hjælp til Ukraine her