Det danske stabsbidrag, AGENOR hold 6, under paraden i forbindelse med kommandooverdragelsen.

Det danske stabsbidrag, AGENOR hold 6, under paraden i forbindelse med kommandooverdragelsen. Foto: Philippine Gautier, den franske flåde

Af: Forsvarskommandoen

 

Danmark har siden januar haft ledelsen af den europæiske flådeoperation Agenor i farvandene omkring Hormuz-strædet, men den 15. juli blev stafetten givet videre til Frankrig, der nu har overtaget kommandoen.

 

Agenor er den militære del af det europæiske initiativ Emasoh, der står for ”European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz”. Formålet med Emasoh er at understøtte, at skibstrafikken passerer sikkert og uforstyrret gennem Hormuz-strædet. Det handler grundlæggende set om at sikre, at produkter og varer kan komme fra producenterne og ud til forbrugerne.

 

Flotilleadmiral Anders Friis (til højre) overdrager kommandoen over Operation AGENOR til kommandør Bruno Royer de Véricourt fra den franske flåde (til venstre). I midten ses chefen for det operative hovedkvarter, kontreadmiral Jacques Fayard.

Flotilleadmiral Anders Friis (til højre) overdrager kommandoen over Operation AGENOR til kommandør Bruno Royer de Véricourt fra den franske flåde (til venstre). I midten ses chefen for det operative hovedkvarter, kontreadmiral Jacques Fayard. Foto: Philippine Gautier, den franske flåde

”Med en af de største handelsflåder i verden er Danmark fuldt ud klar over forpligtigelsen for søfarende nationer til at bidrage til den frie sejlads globalt set. Emasoh og herunder Agenor viser tydeligt, at europæiske lande kan samarbejde for at støtte maritime sikkerhed i vigtige knudepunkter som Hormuz-strædet. Som sådan er Emasoh et rigtig godt eksempel og en brugbar model, der kan anvendes i sammenhæng med andre sikkerhedsudfordringer,” siger flotilleadmiral Anders Friis, der har været chef for Agenor fra midten af april og frem til kommandooverdragelsen den 15. juli.

 

Artiklen fortsætter efter videoen. English video is at the buttom of this story.

 

Emasoh og Agenor blev iværksat i 2019, hvor sikkerhedssituationen i området omkring Hormuz-strædet spidsede til, og flere handelsskibe blev udsat for angreb. Også andre hændelser skabte utryghed for skibsfarten og skærpede den i forvejen spændte situation i området.

 

Læs mere: Danmark leder AGENOR

 

Tryghed gennem tilstedeværelse

Skibe og fly i Agenor arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrage til øget tryghed. Som en grundlæggende forudsætning for Agenor, sørger de tilknyttede skibe og fly for hele tiden at vedligeholde et billede af situationen i området.

 

”Det, vi ser, er, at situationen i området er rolig, og de forskellige aktører agerer professionelt. Det afspejler sig tydeligt i skibstrafikken, der passerer gennem Hormuz-strædet uden forstyrrelser eller forsinkelser. Men det er et komplekst område, hvor situationen potentielt set hurtigt kan ændre sig. For mig er der derfor ingen tvivl om, at Emasoh fortsat har en vigtig opgave at løse,” siger Anders Friis.

 

Parade ved kommandooverdragelsen af Operation AGENOR på den franske flådebase i Abu Dhabi.

Parade ved kommandooverdragelsen af Operation AGENOR på den franske flådebase i Abu Dhabi. Foto: Philippine Gautier, den franske flåde

Ud over den danske ledelse af Agenor i første halvår af 2021, har Danmark også bidraget med fregatten Iver Huitfeldt, der var indsat i operationen fra august til december 2020.

 

Det danske bidrag har bestået af en styrkechef og 11 danske stabsmedlemmer, der har arbejdet sammen med internationale kolleger i hovedkvarteret på den franske flådebase i Abu Dhabi. Der vil fortsat være direkte dansk engagement i operationen i form af to stabsmedlemmer i hovedkvarteret. Ud over operation Agenor har Emasoh også et diplomatisk spor ledet af den danske ambassadør, Julie Pruzan-Jørgensen.

 

AGENOR og EMASOH

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.