Esbern fra siden ved Gniben

Fregatten Esbern Snare fra gummibåd ved Gniben, Sjællands Odde

Af Forsvarskommandoen

 

Søndag den 24. oktober stævner fregatten Esbern Snare ud fra Flådestation Frederikshavn og sætter kurs mod Guineabugten ud for Vestafrika. Her skal det danske skibsbidrag fra begyndelsen af november og ca. seks måneder frem bidrage til den internationale indsats mod pirateri i området.

 

Guineabugten er et af de mest risikofyldte farvande for den civile skibsfart, og pirateriet i farvandet udgør dermed også et problem for Danmark, som er verdens femtestørste skibsfartsnation. Der sejler i gennemsnit op mod 40 danskopererede skibe i Guineabugten på daglig basis og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. årligt.

 

”Vi skal ned for at øge sikkerheden for de civile skibe i området og gribe ind overfor eventuelle piratangreb,” siger kommandørkaptajn og chef for skibsbidraget Lars Povl Jensen.

 

Skibsbidraget omfatter ud over fregatten og dens faste besætning også blandt andet en Seahawk-helikopter og soldater fra Militærpolitiet og Frømandskorpset. Bidraget omfatter også et udvidet lægehold. Det samlede skibsbidrag omfatter op til ca. 175 personer.

 

Den maritime helikopter Seahawk på dækket af Esbern Snare

 

Opgaven er kendt, men anderledes
Søværnet bekæmpede pirater ved Afrikas Horn fra 2008-2017. Det er derfor som udgangspunkt en kendt opgave, Esbern Snare skal løse.

”Jeg har forventning om, at vi kommer ned til en opgave, der til forveksling ligner den, vi har løst på Østkysten af Afrika. Men vi forventer også, at der vil være forskelle. Der er et andet trafikmønster, hvor skibene eksempelvis ikke sejler i faste ruter, og der er kyststater med kystvagter, som vi kan samarbejde med, men også skal tage hensyn til”, forklarer Lars Povl Jensen.

 

Lars Povl Jensen forventer, at Esbern Snares synlige tilstedeværelse i området vil have en afskrækkende effekt på piraterne. Men fregatten vil også forsøge at finde eventuelle pirater og den vil om muligt gribe ind, hvis der sker piratangreb. På grund af sin helikopter har Esbern Snare en stor aktionsradius, og skibsbidraget kan derfor gribe ind i et stort område omkring fregatten.

 

Fregatten Esbern Snare ud for Sjællands Odde

 

Esbern Snare udsendes i en ren dansk operation, men flere andre europæiske lande har ofte flådefartøjer i området.

 

Danmark støtter også bekæmpelsen af pirateriet i Guineabugten gennem bidrag til kapacitetsopbygning hos kyststaterne. Soldater fra Frømandskorpset træner soldater fra Ghana Special Boat Service, og Danmark yder militærfaglig rådgivning til et maritimt koordinationscenter i Ghana og støtter etableringen af fora for samarbejde mellem relevante aktører i området.

 

Se video fra den afsluttende træning for skibsbidraget.