Soldater gør klar til opgave

Danske soldater i Irak gør klar før en opgave. Grupperne pakker bilen med det materiel, de skal anvende. Derudover pakkes der madpakker samt vand ved længere ture. Foto: NATO Mission Iraq.

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Torsdag den 25. februar var det et år siden, EMASOH og Operation AGENOR blev erklæret operativ.

 

I løbet af missionens første leveår har der samlet været tilknyttet syv krigsskibe, der tilsammen har tilbragt 400 dage på havet og krydset Hormuz-strædet tæt på 100 gange. Desuden har i alt tre franske Atlantic 2-overvågningsfly bidraget med over 100 flyvninger, alt sammen for at bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuz-strædet.

 

På den operative front er staben travlt optaget af de årlige opdateringer af operationsplaner og taktiske dokumenter.

 

I løbet af ugen fik AGENOR kortvarigt støtte fra den græske fregat HS Hydra, som den danske Force Commander, Carsten Fjord-Larsen, besøgte, inden skibet stak til søs efter et havnebesøg i Abu Dhabi.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har været beredskabsstyrke i den seneste uge. Det indebærer, at de skal være klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul, hvis der opstår behov.

 

Sikringshold på besøg i Hamid Karzai International Airport North.

Et af de danske sikringshold på besøg i Hamid Karzai International Airport North. Foto: Resolute Support / Forsvaret

 

Derudover har ugen været mere stille. Dagligdagen går med almindelig drift, men de restriktioner der er på rejser mellem de forskellige lejre grundet covid-19 gør, at dagene bliver ensformige. Derfor arrangeres der i stedet sociale arrangementer for bibeholde sammenholdet.

 

De danske IT- Kommunikationsspecialister fra Deployable Communication and Information System Module Echo (DCM-E) har fået testet systemerne igennem, og er derfor gået mere over i drift. Der planlægges dog på flere test af de forskellige systemer løbende.

 

I Hamid Karzai International Airport North er antallet af covid-19-tilfælde faldet yderligere. Der er nu kun få nye tilfælde om ugen, og det virker derfor til at gå i den rigtige retning. Bevægelse mellem lejrene er dog fortsat meget begrænset.

 

soldaterne spiller spil ved social arrangement

De danske soldater spiller et Jeopardy-lignende spil ved et social arrangment. Sociale arrangementer er ekstra vigtige i en tid, hvor de daglige opgaver er påvirket af covid-19 restriktioner. Foto: Resolute Support / Forsvaret

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Sikrings- og eskortebidraget har i løbet af ugen løst i alt 46 sikrings- og eskorteopgaver til støtte for missionens opgave med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og forsvarsstab.

Opgaverne er fordelt på 15 eskorter i green zone, 28 i red zone og tre rekognosceringsture.

Derudover har de spanske og polske delinger ved sikringsbidraget kørt i alt 17 sikringseskorteopgaver i red og green zone.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.