Den franske fregat Guépratte passerer den græske fregat Hydra, som har støttet operationen i en kort periode. Foto: Guépratte Heli

Den franske fregat Guépratte passerer den græske fregat Hydra, som har støttet operation AGENOR i en kort periode. Foto: Guépratte Heli

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Staben i Operation AGENOR har den forgangne uge været beskæftiget med forberedelserne til det kommende møde i EMASOHs diplomatiske spor, The Political Contact Group Summit, hvor repræsentanter fra de otte deltagerlande på politisk niveau blandt andet skal drøfte den fremtidige retning for EMASOH.

 

I løbet af ugen ankom den franske fregat Guépratte til Abu Dhabi. Fregatten tilgik AGENOR i slutningen af februar, hvor den afløste den franske destroyer Jean Bart. Guépratte er det ottende krigsskib, der støtter missionen, siden EMASOH_AGENOR blev operativ for et år siden. 

 

Den franske fregat Guépratte sluttede sig til Operation AGENOR i slutningen af februar. En delegation fra staben modtog skibet, da det lagde til kaj i Abu Dhabi. Foto: Morten Fredslund/Operation AGENOR

Den franske fregat Guépratte sluttede sig til Operation AGENOR i slutningen af februar. En delegation fra staben modtog skibet, da det lagde til kaj i Abu Dhabi. Foto: Morten Fredslund/Operation AGENOR

 

Midt på ugen besøgte AGENORs danske styrkechef, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, det danske radaroperatørbidrag på Al Dhafra luftbasen, der ligger cirka 50 kilometer fra den franske flådebase, hvor AGENORs styrkehovedkvarter holder til.

 

AGENORs styrkechef, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen (th.) besøgte i sidste uge det danske radaroperatørbidrag på Al Dhafra luftbasen. Her hilser han på bidragets chef (nr. 2 fv.) og administrationsbefalingsmand (tv.).

AGENORs styrkechef, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen (th.) besøgte i sidste uge det danske radaroperatørbidrag på Al Dhafra luftbasen. Her hilser han på bidragets chef (nr. 2 fv.) og administrationsbefalingsmand (tv.). Foto: Forsvaret

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 58 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 11 møder inden for den internationale zone (Green zone) og 13 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Der er også blevet gennemført fire rekognosceringsture i og omkring Bagdad og en tur på skydebanen for at vedligeholde færdigheder.

 

Yderligere har den lettiske, spanske og polske force protection-deling, som er under dansk ledelse, gennemført 12 ture i greenzone og 14 ture i Redzone, en rekognoseringstur og tre ture på skydebanen.

 

 

Resolute Support - Afghanistan

I forbindelse med åbningen af det afghanske parlament har det danske sikrings- og eskortebidrag været beredskabsstyrke, som var klar til at yde støtte til koalitionens enheder i Kabul og omkring parlamentet, såfremt disse havde brug for det.

 

For Deployable Communication and Information System Module Echo (DCM-E) er ugen gået med driftsopgaver og månedlig vedligeholdelse. Der er for tiden ikke mange store opgaver, hvilket betyder, at deres systemer virker.

 

I lejren ved lufthavnen er forekomsten af COVID-19 faldet så meget, at der kun er en enkelt bekræftet smittet på basen. Der er gået flere dage uden nye smittede, og det virker derfor til at gå i den rigtige retning med COVID-19. Bevægelse mellem lejrene er dog fortsat meget begrænset.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19-restriktionerne på basen og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.