Joint Warroir ved Skotlands kyst.

Seahawkhelikopter i luften ved Skotlands kyst, hvor Absalon sammen med Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) deltager i Joint Warrior. Foto: Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) – Nordatlanten og Østersøen


Fregatten Absalon deltager sammen med SNMG1 i øvelse Joint Warrior ud for Skotlands kyst. SNMG1 deltager med mellemrum i intensive øvelser for at vedligeholde styrkens høje beredskab. I forbindelse med øvelsen er flådestyrken, som Absalon er flagskib for, blevet suppleret med et forsyningsskib fra Tyskland, fregatter fra Frankrig, og Polen samt det danske inspektionsskib Hvidbjørnen, der ud over at deltage i Joint Warrior normalt er indsat i Nordatlanten under Arktisk Kommando.

 

Selvom øvelsen kun har været i gang i få dage, er der blevet trænet intensivt inden for maritim krigsførelse og konflikt med fokus på samarbejde og koordinering som en samlet flådestyrke og dennes kapaciteter såsom helikoptere og andre fartøjer. Absalon har rollen som Anti-Surface Warfare Commander, hvilket betyder, at overfladekrigsførelsen herunder flådestyrkens indsats mod fjendtlige skibe og fartøjer ledes af Absalon. Øvelsen Joint Warrior forsætter hele ugen med kontinuerlig høj intensitet og kompleksitet.

 


Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater


I Operation AGENOR fortsætter arbejdet med at støtte skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet. Hovedopgaven er at sikre skibsfartens frie bevægelighed. I den forløbne uge har den franske fregat Guépratte eksempelvis endnu en gang ledsaget et handelsskib gennem strædet.


Ugen har også stået i befrielsens tegn. Således deltog styrkechef og stab for AGENOR lørdag den 8. maj i en stor parade på den franske flådebase i Abu Dhabi til minde om Frankrigs befrielse i 1945.

 

NATO Mission Iraq – Irak


Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 70 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til ni møder inden for den internationale zone (Green zone) og 27 møder uden for den internationale zone (Red Zone) og en rekognosceringstur.

De internationale bidrag til sikringsstyrken er fordelt over lettiske, spanske og polske sikrings-delinger, som under dansk ledelse har gennemført 11 ture i greenzone og 17 ture i Red zone.

Der er gennemført en øget mængde af møder og seminarer som del af faseskiftet i NMI og rotationen mellem det danske stabsbidrag til missionens hovedkvarter.

Der er i ugens løb også blevet gennemført skifte af ledende general i spidsen for missionen. Generalløjtnant Per Pugholm Olsen har overdraget kommandoen for NATO MISSION IRAK til Generalløjtnant Michael Anker Lollesgaard pr. 7. maj.

 


NATO Mission Iraq – helikopterbidraget - Irak


Ved helikopterbidraget på Al Asad-luftbasen er Camp Mjølner fortsat under opbygning, og det første hangartelt er nu næsten klar til anvendelse.

Der er i seneste uge fløjet to missioner med de danske EH101 helikoptere med transport af seks personer og 2770 kg gods i operationsområdet for NMI.

En større del af byggeholdet fra Ingeniørregimentet samt etableringsstøtten fra Helicopter Wing er rejst hjem i løbet af weekenden.


Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USADe danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i bemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter nu blot på den anden side af Atlanten på Shaw Air Force basen i staten South Carolina. Det danske bidrag er flyttet med den amerikanske enhed, Kingpin, til den nyetablerede lokalitet i USA sammen med, indtil videre, to andre koalitionspartnere, England og Canada.

Sammen støttes koalitionens missioner fortsat med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik i OIR missionsområdet 24/7.

 


Resolute Support – Afghanistan


For de danske styrker i Afghanistan er sikkerhedssituationen uændret. Der er fortsat relativt roligt omkring Kabul, og arbejdet med at forberede hjemtagning af bidraget skrider planmæssigt frem.

Sikrings- og eskorteenheden i New Kabul Compound fungerer fortsat som beredskabsenhed, der kan komme allierede styrker til undsætning, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er desuden brugt tid på træning og uddannelse.

De danske hundeførere og bombehunde i basen ved lufthavnen har afsøgt 88 personbiler, 17 lastbiler, 10 bygninger og trænet med afghanske hundeførere. Derudover gennemføres dagligt adgangskontrol og patruljer i og omkring lejren.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver. Missionen er under afvikling. 

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Den danske fregat Absalon indgår fra den 25. marts til slutningen af juni måned i den ene af NATOs stående flådestyrker – Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten består det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfatter omkring 130 mand.

 

Læs mere om deltagelsen i den stående flådestyrke her.

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.